čtvrtek
20. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

Veřejný prostor jistě musí být funkční, ale skutečným cílem prostředí okolo nás je to, jak se v něm cítíme. Jeho smyslové vnímání, poznávání a prožívání, jehož nedílnou součástí je krása. V dnešní praxi tvorby veřejného prostoru města jsou ale upřednostňovány technické parametry, pojem krása je marginalizován. Dokážeme najít společně sdílené pojmy pro neměřitelnou hodnotu krásy, které by obstály v konkurenci technických požadavků?


Moderuje: Pavla Melková

Hosté

Michal Kohout


je architekt a vysokoškolský pedagog. Má za sebou řadu oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb. Působí jako pedagog na fakultě architektury ČVUT. Je spoluzakladatelem nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení.

Více akcí

Pavla Melková


je architektka a teoretička architektury. Od roku 2011 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT, a zároveň od roku 1996 působí v architektonickém ateliéru MCA, který založila spolu s doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem. Je kurátorkou letošní ročenky architektury.

Více akcí

Monika Mitášová


zabývá se dějinami teorií a současnými teoriemi architektury. Působí v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, přednáší na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

čtvrtek 20. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Veřejný prostor jistě musí být funkční, ale skutečným cílem prostředí okolo nás je to, jak se v něm cítíme. Jeho smyslové vnímání, poznávání a prožívání, jehož nedílnou součástí je krása. V dnešní praxi tvorby veřejného prostoru města jsou ale upřednostňovány technické parametry, pojem krása je marginalizován. Dokážeme najít společně sdílené pojmy pro neměřitelnou hodnotu krásy, které by obstály v konkurenci technických požadavků?


Moderuje: Pavla Melková

Hosté

Michal Kohout


je architekt a vysokoškolský pedagog. Má za sebou řadu oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb. Působí jako pedagog na fakultě architektury ČVUT. Je spoluzakladatelem nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení.

Více akcí

Pavla Melková


je architektka a teoretička architektury. Od roku 2011 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT, a zároveň od roku 1996 působí v architektonickém ateliéru MCA, který založila spolu s doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem. Je kurátorkou letošní ročenky architektury.

Více akcí

Monika Mitášová


zabývá se dějinami teorií a současnými teoriemi architektury. Působí v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, přednáší na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.