čtvrtek
6. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

Umění a architektura

Veřejný prostor je chápán jako místo, které má kdokoli právo užívat. Pojem společný prostor naproti tomu zdůrazňuje naši spoluzodpovědnost za něj, připomíná, že vedle práv máme i povinnosti. Sdílet společný prostor znamená sdílet nejen pozitivní, ale i negativní jevy, které s sebou nesou i nutnost řešit konflikty. Jaká jsou negativa a pozitiva regulací ve veřejném prostoru?


Moderuje: Anna Beata Háblová

Hosté

Miroslav Cikán


je praktikující architekt a vysokoškolský pedagog, vedoucí ateliéru na FA ČVUT, spolumajitel ateliéru MCA, držitel řady cen, např. hlavní ceny Grand prix architektury 2012

Více akcí

Petr Kratochvíl (teoretik architektury)


je teoretik architektury, odborník na moderní a současnou architekturu a na veřejný prostor, vysokoškolský profesor, autor řady knih, např. Městský veřejný prostor, Praha 2015 či Současná česká a architektura a její témata, Praha 2011.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

čtvrtek 6. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Umění a architektura

Veřejný prostor je chápán jako místo, které má kdokoli právo užívat. Pojem společný prostor naproti tomu zdůrazňuje naši spoluzodpovědnost za něj, připomíná, že vedle práv máme i povinnosti. Sdílet společný prostor znamená sdílet nejen pozitivní, ale i negativní jevy, které s sebou nesou i nutnost řešit konflikty. Jaká jsou negativa a pozitiva regulací ve veřejném prostoru?


Moderuje: Anna Beata Háblová

Hosté

Miroslav Cikán


je praktikující architekt a vysokoškolský pedagog, vedoucí ateliéru na FA ČVUT, spolumajitel ateliéru MCA, držitel řady cen, např. hlavní ceny Grand prix architektury 2012

Více akcí

Petr Kratochvíl (teoretik architektury)


je teoretik architektury, odborník na moderní a současnou architekturu a na veřejný prostor, vysokoškolský profesor, autor řady knih, např. Městský veřejný prostor, Praha 2015 či Současná česká a architektura a její témata, Praha 2011.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.