čtvrtek
6. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

Umění a architektura

Veřejný prostor je chápán jako místo, které má kdokoli právo užívat. Pojem společný prostor naproti tomu zdůrazňuje naši spoluzodpovědnost za něj, připomíná, že vedle práv máme i povinnosti. Sdílet společný prostor znamená sdílet nejen pozitivní, ale i negativní jevy, které s sebou nesou i nutnost řešit konflikty. Jaká jsou negativa a pozitiva regulací ve veřejném prostoru?


Moderuje: Anna Beata Háblová

Hosté

Miroslav Cikán


je praktikující architekt a vysokoškolský pedagog, vedoucí ateliéru na FA ČVUT, spolumajitel ateliéru MCA, držitel řady cen, např. hlavní ceny Grand prix architektury 2012

Více akcí

Petr Kratochvíl (*1974)


je teoretik architektury, odborník na moderní a současnou architekturu a na veřejný prostor, vysokoškolský profesor, autor řady knih, např. Městský veřejný prostor, Praha 2015 či Současná česká a architektura a její témata, Praha 2011.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

čtvrtek 6. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Umění a architektura

Veřejný prostor je chápán jako místo, které má kdokoli právo užívat. Pojem společný prostor naproti tomu zdůrazňuje naši spoluzodpovědnost za něj, připomíná, že vedle práv máme i povinnosti. Sdílet společný prostor znamená sdílet nejen pozitivní, ale i negativní jevy, které s sebou nesou i nutnost řešit konflikty. Jaká jsou negativa a pozitiva regulací ve veřejném prostoru?


Moderuje: Anna Beata Háblová

Hosté

Miroslav Cikán


je praktikující architekt a vysokoškolský pedagog, vedoucí ateliéru na FA ČVUT, spolumajitel ateliéru MCA, držitel řady cen, např. hlavní ceny Grand prix architektury 2012

Více akcí

Petr Kratochvíl (*1974)


je teoretik architektury, odborník na moderní a současnou architekturu a na veřejný prostor, vysokoškolský profesor, autor řady knih, např. Městský veřejný prostor, Praha 2015 či Současná česká a architektura a její témata, Praha 2011.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.