čtvrtek
15. 9.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

THE SYRIAN CHRISTIANS... | ...and the Question of the Future Role in Post-War Syria: Any Role Whatsoever?

Křesťan a společnost

přednáška v angličtině

pořádá Studentské hnutí za solidaritu a Ekumenický institut ETF UK ve spolupráci s platformou Dominikánská 8

Přednáška bude zaměřena na nejdůležitější otázku, již si dnes kladou syrští křesťané: Existuje v budoucím směřování Sýrie nějaká šance pro křesťany? A pokud ano, jakou roli budou hrát? Cílem přednášky není předložit jednoznačná řešení nebo na tak komplexní problém odpovídat sérií klišé. Spíše se pokusí o kritickou reflexi z jiné perspektivy; jelikož křesťané v Sýrii žijí a pravděpodobně dále žít budou, jejich přítomnost musí být formována pochopením minulosti. Právě z ní vycházejí specifické způsoby, jakými mohou – coby křesťané – ovlivnit budoucnost své země.

Moderuje: Ivana Noble

Hosté

Habil Najiba George Awada

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

THE SYRIAN CHRISTIANS... | ...and the Question of the Future Role in Post-War Syria: Any Role Whatsoever?

čtvrtek 15. 9. 2016 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křesťan a společnost

přednáška v angličtině

pořádá Studentské hnutí za solidaritu a Ekumenický institut ETF UK ve spolupráci s platformou Dominikánská 8

Přednáška bude zaměřena na nejdůležitější otázku, již si dnes kladou syrští křesťané: Existuje v budoucím směřování Sýrie nějaká šance pro křesťany? A pokud ano, jakou roli budou hrát? Cílem přednášky není předložit jednoznačná řešení nebo na tak komplexní problém odpovídat sérií klišé. Spíše se pokusí o kritickou reflexi z jiné perspektivy; jelikož křesťané v Sýrii žijí a pravděpodobně dále žít budou, jejich přítomnost musí být formována pochopením minulosti. Právě z ní vycházejí specifické způsoby, jakými mohou – coby křesťané – ovlivnit budoucnost své země.

Moderuje: Ivana Noble

Hosté

Habil Najiba George Awada

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.