Proběhlé akce

Filtrovat akce:

neděle
19. 10.
20:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DIGITAL GRAFFITI | -- interaktivní audiovisuální performance --

neděle 19. 10. 2014 ve 20.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Umění a architektura

Reálná barva se digitalizuje. Město se stává galerií. Světlo se stává nástrojem tvorby.

Ve dnech 16.–19. října se ve spolupráci s Dominikánskou 8 autoři projektu zapojí do festivalu Signal a podpoří tak myšlenku festivalu jakožto oslav světelných instalací v centru města. Performance vždy od 18 do 22 h.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CO JE NA CÍRKVI TAJEMNÉHO? | teologický pohled na církev

čtvrtek 9. 10. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Dan Brown by hledal šokující tajemství, pečlivě ukrývaná v hlubokých vatikánských kobkách. Sociologové by nejspíš na církvi našli jistá specifika, ale tajemného vcelku nic. Jaký je ale pohled teologie?

Hosté: Prokop Brož, Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
8. 10.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

ZDE JSEM | Liturgie svěcení a kněžská spiritualita

středa 8. 10. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

V této drobné knížečce se autor, Vittorio Francesco Viola OFM, zamýšlí nad tím, jak obřad svěcení vytváří kněze, jeho život a jeho povolání.

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

úterý
30. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SUZANNE RENAUD

úterý 30. 9. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Literární večer, věnovaný francouzské básnířce Suzanne Renaudové (1889–1964), připomene její tvorbu i osudy, nedělitelně spjaté se zemí jejího muže, Bohuslava Reynka.

Hosté: Jaroslav Med, Dana Němcová, Lucie Tučková, Karel Vepřek, Jan Vlasák

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
19. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

STRAŠÁK KOMUNISMU? | Komunismus: historický nebo aktuální problém?

čtvrtek 19. 6. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Máme se bát návratu komunismu? Nebo je antikomunismus jen zástupný problém před volbami? Jakým způsobem komunistická minulost ovlivňuje současnost české společnosti a politiky?

Hosté: Daniel Herman, Matěj Spurný, Jaromír Štětina

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

neděle
1. 6.
18:30

kostel sv. Jiljí

Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Mše D dur

neděle 1. 6. 2014 v 18.30 hod.
kostel sv. Jiljí
Hudební jaro u dominikánů

Hudební nastudování – Marika Pečená, Alena Hönigová

Sólisté: Pavla Flámová, Jaromír Nosek, Marta Fadljevičová, Tomáš Lajtkep

Sbor: Marie Chaloupská, Lada Leníčková, Daniela Slawińska, Daniela Javorčeková, Kateřina Andršová, Jan Němeček, Karel Vik, Tomáš Vrba

zobrazit podrobnosti

neděle
1. 6.
17:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Flétnové sonáty

neděle 1. 6. 2014 v 17.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební jaro u dominikánů

Jan Ostrý, Sylvie Schelingerová- flétna

Libor Mašek – violoncello

Alena Hönigová – cembalo

„Sturm und Drang“ nemá nic společného s opilostí, jak by to někoho mohlo spontánně napadnout. Hnutí „Bouře a vzdor“, které v druhé polovině 18. století nadchlo umělce, asi nejvíce proslavil Goetheho román „Utrpení mladého Werthera“. Přes kritiky současníků a řadu kategorických odsouzení, že nabádá mladé lidi k sebevraždě, se stal bestsellerem a dodnes jednou z nejúspěšnějších knih vůbec. Nešťastnou lásku totiž někdy zažije většina smrtelníků a Goethe v knize otevřeně popsal temné dříve jen tušené pocity, o nichž se neslušelo mluvit. Román je psán formou dopisů, které jsou dost rafinovaně fingované, aby vypadaly skutečné. I jistě tato forma přitáhla spoustu čtenářů, protože nahlížet do soukromých dopisů se po době absolutismu, který systémově vyžadoval otevřenost vůči společnosti, zkrátka zdálo velmi lákavé.

zobrazit podrobnosti

sobota
31. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

W. A. Mozart (1756 – 1791): Flétnové kvartety pro „Holanďana | Koncert uspořádaný ve spolupráci se švýcarským Verein zur Förderung von Basler Absolventen auf dem Gebiet der Alten Musik (Spolek pro podporu basilejských absolventů v oblasti staré hudby).

sobota 31. 5. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební jaro u dominikánů

Anne Freitag – traverso

Anaïs Chen – housle

Martina Bischoff – viola

Daniel Rosin – violoncello

Cílem tohoto společenství je doprovázet vynikající absolventy Scholy cantorum basiliensis, renomovaného institutu pro výzkum a interpretaci staré hudby, na jejich cestě ze studia na pódium. Organizují a financují koncerty, projekty, nahrávky. O smysluplnosti jejich snažení svědčí řada slavných jmen, bývalých absolventů, kteří patří mezi světové špičkové interprety. Tuto spolupráci považujeme za velmi prestižní, protože jsme tak v přímém kontaktu s výzkumem, neustále kultivovanou tradicí i nejnovějšími trendy, které tato vysoká škola vždy udávala.

zobrazit podrobnosti

sobota
31. 5.
17:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Žalmy

sobota 31. 5. 2014 v 17.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební jaro u dominikánů

Pavla Flámová (Čichoňová) – soprán

Alena Hönigová – cembalo

Carl Philippe Emanuel Bach byl nejúspěšnějším a nejnadanějším synem Johanna Sebastiana Bacha. Za kmotra mu šel Georg Philipp Telemann. Asi nikoho tedy nepřekvapí, že se mu dostalo už v raném věku skvělého hudebního vzdělání. Otec ho však přes jeho zjevné nadání poslal studovat práva. Nebylo mu to nic platné, protože Philipp Emanuel se stejně ve svých čtyřiadvaceti letech rozhodl pro hudbu. Z klasického studia mu však zůstala láska k literatuře a přátelství s předními básníky své doby.

zobrazit podrobnosti

pátek
30. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nicolò Jommelli (1714 – 1774): Duchovní a světské kantáty | K 300. výročí Nicolò Jommelliho zazní v barokním refektáři jeho komorní kantáty v novodobé premiéře.

pátek 30. 5. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební jaro u dominikánů

Zahajovací koncert „Hudebního jara u Dominikánů“ prezentuje hudbu vysoce ceněného skladatele Nicolò Jommelliho, který je dnes znám především svými operami a oratorii, v poněkud intimnějším světle.

Barbara Kusa – soprán

Jana Chytilová, Jiří Sycha – barokní housle

Ivo Anýž – barokní viola

Libor Mašek – barokní violoncello

Alena Hönigová – cembalo a vedení

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
22. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NA PRAHU SMRTI | Svátost nemocných nebo poslední pomazání?

čtvrtek 22. 5. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Každý lidský život jednou skončí. Říká se, že je to jediná skutečná jistota člověka. Vážně mluvit o smrti je těžké. Na jednu stranu jsme si na smrt jaksi zvykli. Vidíme ji ve filmech a ve zprávách, čteme o ni v novinách i v bulváru. To se nás ovšem osobně netýká. Když se však dozvíme o smrtelné nemoci někoho blízkého či jsme s takovou situací sami konfrontováni, všechno se mění. Umíme se pak podívat smrti do tváře?

Hosté: Antonín Krasucki OP, Martina Špinková, David Vopřada

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
15. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

EVROPA A NÁRODNÍ STÁT | Co utváří politický národ?

čtvrtek 15. 5. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Ačkoli evropská integrace zásadním způsobem ovlivňuje naše životy, přesto se většina obyvatel Evropy nadále cítí především občany svých národních států a evropskou politiku vnímá z národní perspektivy. Proč tomu tak je? Proč dosud nevznikl evropský politický národ?

Hosté: Roman Joch, Tomáš Němeček, Maciej Ruczaj

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

středa
14. 5.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Promluvy o milosti | Charles Journet

středa 14. 5. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Již v roce 1956 vzniklo toto dílo jako duchovní cvičení pro řeholní sestry, které později sám autor upravil do knižní podoby. I po tolika letech však neztratilo nic ze své kvality, i když některé myšlenky mohou na čtenáře působit poněkud „archaickým“ dojmem.

Hosté: Terezie Eisnerová OP

zobrazit podrobnosti

úterý
15. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PAPEŽOVÉ KONCILU

úterý 15. 4. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Revue Salve

Probíhající 50. výročí Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962 – 8. prosince 1965) je příležitostí k obnovené a kritické reflexi o této události. Přispívají k ní také dva vydavatelské počiny z poslední doby, totiž překlad proslovů papežů Jana XXIII. a Pavla VI. při přípravě a v průběhu koncilu, který pořídil prof. Ctirad V. Pospíšil, a poslední číslo revue Salve (4/2013) koncipované pod vedením doc. Tomáše Petráčka.

Hosté: Jan Blahoslav Lášek, Tomáš Petráček, Ctirad Václav Pospíšil

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
9. 4.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

NÁVRAT KE CTNOSTEM

středa 9. 4. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Tato kniha Petera Kreefta vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, ale není obyčejnou učebnicí morálky, byť to sám autor tvrdí. Ctnosti neslouží pouze k tomu, aby náš život dosáhl určitých kvalit, abychom byli spaseni a dosáhli blaženosti, našeho vytouženého cíle. Návrat ke ctnostem je nyní, v jednadvacátém století více než kdy jindy v historii, naprostou nutností k tomu, abychom jako civilizace přežili…

Hosté: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti