středa
16. 3.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

Křesťan a společnost

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

Islám je velmi komplexní a většině z nás vzdálený fenomén a je těžké se v něm zorientovat, stejně jako je těžké přehlížet vlny násilí, které ho provázejí. Ale nechceme být zatíženi nánosem mýtů a polopravd, které ovládly sdělovací prostředky, rétoriku občanských iniciativ i politiků.

Naším cílem je uchopit problematiku objektivně. Odmítáme zobecňovat, stejně jako neváháme zavrhnout, co si zavržení zaslouží.

Pořádá Studentské hnutí za solidaritu.

Hosté

Zora Hesová


je politoložka. Vystudovala politologii, filosofii a islamologii. Je badatelkou Centra globálních studií na Filosofickém ústavu AV ČR a odbornou asistentkou na Ústavu politilogie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s Pavlem Baršou a Ondřejem Slačálkem je editorkou sborníku Central European Culture Wars: Beyond Poct-communism and Populism (2021).

Více akcí

Miloš Mendel


je arabista a islamolog. Působí v Ústavu religionistiky FF MU.

Více akcí

Bronislav Ostřanský


je český orientalista. Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v současnosti působí jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

středa 16. 3. 2016 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křesťan a společnost

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

Islám je velmi komplexní a většině z nás vzdálený fenomén a je těžké se v něm zorientovat, stejně jako je těžké přehlížet vlny násilí, které ho provázejí. Ale nechceme být zatíženi nánosem mýtů a polopravd, které ovládly sdělovací prostředky, rétoriku občanských iniciativ i politiků.

Naším cílem je uchopit problematiku objektivně. Odmítáme zobecňovat, stejně jako neváháme zavrhnout, co si zavržení zaslouží.

Pořádá Studentské hnutí za solidaritu.

Hosté

Zora Hesová


je politoložka. Vystudovala politologii, filosofii a islamologii. Je badatelkou Centra globálních studií na Filosofickém ústavu AV ČR a odbornou asistentkou na Ústavu politilogie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s Pavlem Baršou a Ondřejem Slačálkem je editorkou sborníku Central European Culture Wars: Beyond Poct-communism and Populism (2021).

Více akcí

Miloš Mendel


je arabista a islamolog. Působí v Ústavu religionistiky FF MU.

Více akcí

Bronislav Ostřanský


je český orientalista. Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v současnosti působí jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.