čtvrtek
10. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ŽE NYVU MĚNÍ | Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?

Jaké je to mít děti a přitom dělat svou profesi, ale neodbývat ani jedno, ani druhé? Je ženské umění jiné než mužské? Je mateřství přítěží, nebo naopak přínosem pro tvorbu? Mají to ženy v této společnosti těžší, anebo už je to klišé, na které se lze vymluvit, když věci nejdou tak jak mají? Nevypadá téma mateřství v intelektuálním světě banálně? A nestydíme se tak trochu o tom mluvit?


Hosté

Milena Bartlová


je historička umění, zabývající se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. Věnuje se vědeckovýzkumné a publikační činnosti, v současné době přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Má 2 děti.

Více akcí

Anna Beata Háblová


je básnířka a prozaička, architektka a teoretička architektury. Vedle 4 básnických sbírek (Rýhy, Kry, Nevypínejte, O mé závislosti nikomu neříkej) je autorkou dvou teoretických knih (Města zdí: Život a smrt obchodních center a Nemísta měst) a románu (Směna).

Více akcí

Tereza Horváthová


píše dětské kni­hy, prózu i po­ezii, věnuje se vy­dávání knih pro d­ěti a mládež v ro­dinném nakladatelství Ba­obab a nárazo­vě také překla­dům z francou­zštiny a psaní fil­mových scénářů. Publikovala v ča­sopisech Baoplán, Sou­vislosti, Babylon a Revolver Revue. Má 7 dětí.

Více akcí

Kateřina Šedá


je výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Zaměřuje se na sociálně laděné experimenty, které mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo ze sociální izolace. Vystavovala mj. v SF Moma v San Franciscu, na Benátském Bienále, v Kunstmuzeum Luzern, Tate Modern v Londýně, Mori Muzeu v Tokiu nebo New Museum v New Yorku. Její práce obdržela řadu ocenění (Cena Jindřicha Chalupeckého, Essl Award, Nejkrásnější kniha roku 2012, Contemporary Art Society Award, Fluxus Award atd.) Má 2 děti.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ŽE NYVU MĚNÍ | Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?

čtvrtek 10. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaké je to mít děti a přitom dělat svou profesi, ale neodbývat ani jedno, ani druhé? Je ženské umění jiné než mužské? Je mateřství přítěží, nebo naopak přínosem pro tvorbu? Mají to ženy v této společnosti těžší, anebo už je to klišé, na které se lze vymluvit, když věci nejdou tak jak mají? Nevypadá téma mateřství v intelektuálním světě banálně? A nestydíme se tak trochu o tom mluvit?


Hosté

Milena Bartlová


je historička umění, zabývající se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. Věnuje se vědeckovýzkumné a publikační činnosti, v současné době přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Má 2 děti.

Více akcí

Anna Beata Háblová


je básnířka a prozaička, architektka a teoretička architektury. Vedle 4 básnických sbírek (Rýhy, Kry, Nevypínejte, O mé závislosti nikomu neříkej) je autorkou dvou teoretických knih (Města zdí: Život a smrt obchodních center a Nemísta měst) a románu (Směna).

Více akcí

Tereza Horváthová


píše dětské kni­hy, prózu i po­ezii, věnuje se vy­dávání knih pro d­ěti a mládež v ro­dinném nakladatelství Ba­obab a nárazo­vě také překla­dům z francou­zštiny a psaní fil­mových scénářů. Publikovala v ča­sopisech Baoplán, Sou­vislosti, Babylon a Revolver Revue. Má 7 dětí.

Více akcí

Kateřina Šedá


je výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Zaměřuje se na sociálně laděné experimenty, které mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo ze sociální izolace. Vystavovala mj. v SF Moma v San Franciscu, na Benátském Bienále, v Kunstmuzeum Luzern, Tate Modern v Londýně, Mori Muzeu v Tokiu nebo New Museum v New Yorku. Její práce obdržela řadu ocenění (Cena Jindřicha Chalupeckého, Essl Award, Nejkrásnější kniha roku 2012, Contemporary Art Society Award, Fluxus Award atd.) Má 2 děti.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.