čtvrtek
31. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SEX ZA BRANAMI RÁJE?

Rozpravy u dominikánů

Souvisí dědičný hřích nějak se sexem? Na tuto otázku se chceme podívat ze dvou úhlů pohledu: jednak se podívat na samotný prvotní hřích a jeho důsledky, jak se projevují v našem jednání a jak konkrétně v oblasti sexuality. Druhý úhel pohledu se obecněji týká křesťanského pohledu na sexualitu. Není poněkud deformovaný? A pokud ano, odkud se to vzalo? Proč se tak často v obecném povědomí otázka hříchu redukuje na šesté přikázání?


Hosté

Jiří Pavlík


je teolog a klasický filolog, pracuje na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti (2022) působí jako proděkan. Věnuje se ranému křesťanství a antické filozofii a kultuře, překládá zejména z řečtiny a je členem redakční rady Salve. Zabývá se také otázkami sexuality a genderu.

Více akcí

Martin Staněk


je koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SEX ZA BRANAMI RÁJE?

čtvrtek 31. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Souvisí dědičný hřích nějak se sexem? Na tuto otázku se chceme podívat ze dvou úhlů pohledu: jednak se podívat na samotný prvotní hřích a jeho důsledky, jak se projevují v našem jednání a jak konkrétně v oblasti sexuality. Druhý úhel pohledu se obecněji týká křesťanského pohledu na sexualitu. Není poněkud deformovaný? A pokud ano, odkud se to vzalo? Proč se tak často v obecném povědomí otázka hříchu redukuje na šesté přikázání?


Hosté

Jiří Pavlík


je teolog a klasický filolog, pracuje na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti (2022) působí jako proděkan. Věnuje se ranému křesťanství a antické filozofii a kultuře, překládá zejména z řečtiny a je členem redakční rady Salve. Zabývá se také otázkami sexuality a genderu.

Více akcí

Martin Staněk


je koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.