čtvrtek
7. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?


Moderuje: Anna Beata Háblová

Hosté

Adam Borzič


je český básník chorvatsko-českého původu, překladatel, publicista a terapeut, šéfredaktor časopisu Tvar. V posledních letech vydal sbírky Orfické linie, Západo-východní zrcadla, Šišky za úsvitu se lstivě smějí, Legendy.

Více akcí

Anna Beata Háblová


je básnířka a prozaička, architektka a teoretička architektury. Vedle 4 básnických sbírek (Rýhy, Kry, Nevypínejte, O mé závislosti nikomu neříkej) je autorkou dvou teoretických knih (Města zdí: Život a smrt obchodních center a Nemísta měst) a románu (Směna).

Více akcí

Viktor Špaček


je básník, výtvarník, prozaik. Vystudoval sochařství na VŠUP (ateliér Kurta Gebauera), kde diplomoval v roce 2004. Publikoval sbírky básní Zmínky a případky (Literární salon, 2007), Co drží Nizozemí (Fra, 2010), Nejasný rozměr (Perplex, 2015) a sbírku povídek Něco cirkusového (Dybbuk, 2015). Žije v Praze, pracuje jako knihovník.

Více akcí

Olga Stehlíková


je bohemistka a lingvistka. Působí jako nakladatelská i časopisecká redaktorka, editorka a literární kritička, zaměřující se především na současnou českou poezii a prózu. Byla editorkou revue Pandora. Spolu s arbitrem Petrem Hruškou byla redaktorkou ročenky Nejlepší české básně 2014 nakl. Host. V r. 2014 vydalo nakl. Dauphin její básnický debut Týdny, který získal ocenění Magnesia Litera za poezii r. 2015.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

čtvrtek 7. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?


Moderuje: Anna Beata Háblová

Hosté

Adam Borzič


je český básník chorvatsko-českého původu, překladatel, publicista a terapeut, šéfredaktor časopisu Tvar. V posledních letech vydal sbírky Orfické linie, Západo-východní zrcadla, Šišky za úsvitu se lstivě smějí, Legendy.

Více akcí

Anna Beata Háblová


je básnířka a prozaička, architektka a teoretička architektury. Vedle 4 básnických sbírek (Rýhy, Kry, Nevypínejte, O mé závislosti nikomu neříkej) je autorkou dvou teoretických knih (Města zdí: Život a smrt obchodních center a Nemísta měst) a románu (Směna).

Více akcí

Viktor Špaček


je básník, výtvarník, prozaik. Vystudoval sochařství na VŠUP (ateliér Kurta Gebauera), kde diplomoval v roce 2004. Publikoval sbírky básní Zmínky a případky (Literární salon, 2007), Co drží Nizozemí (Fra, 2010), Nejasný rozměr (Perplex, 2015) a sbírku povídek Něco cirkusového (Dybbuk, 2015). Žije v Praze, pracuje jako knihovník.

Více akcí

Olga Stehlíková


je bohemistka a lingvistka. Působí jako nakladatelská i časopisecká redaktorka, editorka a literární kritička, zaměřující se především na současnou českou poezii a prózu. Byla editorkou revue Pandora. Spolu s arbitrem Petrem Hruškou byla redaktorkou ročenky Nejlepší české básně 2014 nakl. Host. V r. 2014 vydalo nakl. Dauphin její básnický debut Týdny, který získal ocenění Magnesia Litera za poezii r. 2015.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.