Proběhlé akce

Filtrovat akce:

středa
25. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

středa 25. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Komponovaný večer, ve kterém zazní ukázky z nové nahrávky Písně písní v přebásnění Daniela Rause v interpretaci předních českých herců v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana.

Hosté: Hubert Bittman, Marek Černocký, Pavel Hošek, Daniel Raus

Moderuje: Petr Vizina

zobrazit podrobnosti

úterý
24. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016 | Koncert č. 1 – „Maďarsko – česko – švédský “

úterý 24. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Program:

J. A. Benda – Koncert G moll pro cembalo a smyčce

Miklos Maros – Vice-Concertino pro cembalo a smyčce – česká premiéra

Antonín Dvořák – Serenáda pro smyčce

Pokračování cyklu oblíbených komorních koncertů i letos, na novém místě a s novým logem pořadatele: Českých kořenů a kulturního centra Dominikánská 8.

Vstupné dobrovolné.

Cyklus koncertů podpořili kromě partnerů jednotlivých akcí: Nadace Život umělce, Praha 1.

zobrazit podrobnosti

středa
18. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O MODLITBĚ | Charles Journet

středa 18. 5. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kardinál Journet nás provází modlitbou, tak jak je vykreslena v evangeliích. Učme se modlitbě od kananejské ženy, setníka, chudé vdovy či Zachea. Především však se nechme utvářet modlitbou samotného Ježíše, ba co víc, staňme se její součástí.

Hosté: Marie Pitterová OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ALASDAIR MACINTYRE A NÁVRAT KE CTNOSTEM: TEOLOGICKÁ REFLEXE | Přednáška

čtvrtek 12. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

MacIntyrova kniha After Virtue (1981, v českém překladu Ztráta ctnosti) vyvolala v anglickojazyčném světě malé zemětřesení v oblasti etiky. Jaký je původ této transformace, jak se dále vyvíjela a stále vyvíjí reflexe skotského filosofa, který od marxismu dospěl k aristotelismu a tomismu? Tato přednáška se bude zabývat MacIntyrovým pojetím charakteru a lidského jednání a ukáže jeho přínosy a limity.

Hosté: Michael Sherwin OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
28. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

čtvrtek 28. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Když věříme, že Bůh je vše-mohoucí, znamená to, že může opravdu všechno? Třeba i stvořit kámen, který neunese? A jak si vlastně vůbec můžeme být jisti tím, co o Bohu říkáme?

Hosté: Ludvík Grundman OP, David Svoboda

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

čtvrtek 14. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Reinkarnace je jednou z možných odpovědí na odvěkou otázku, co se s námi děje po smrti. Stále větší echo nachází i v křesťanském prostředí. Je ale reinkarnace slučitelná s křesťanským pohledem na poslední věci člověka? Je možné současně věřit ve vtělení Slova a v převtělování?

Hosté: David Bouma, Jan Houkal

zobrazit podrobnosti

středa
13. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ | sv. Tomáš Akvinský

středa 13. 4. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Hosté: Tomáš Machula, Karel Šprunk

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
7. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

čtvrtek 7. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Adam Borzič, Anna Beata Háblová, Viktor Špaček, Olga Stehlíková

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
31. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SEX ZA BRANAMI RÁJE?

čtvrtek 31. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Souvisí dědičný hřích nějak se sexem? Na tuto otázku se chceme podívat ze dvou úhlů pohledu: jednak se podívat na samotný prvotní hřích a jeho důsledky, jak se projevují v našem jednání a jak konkrétně v oblasti sexuality. Druhý úhel pohledu se obecněji týká křesťanského pohledu na sexualitu. Není poněkud deformovaný? A pokud ano, odkud se to vzalo? Proč se tak často v obecném povědomí otázka hříchu redukuje na šesté přikázání?

Hosté: Jiří Pavlík, Martin Staněk

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
17. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

STVOŘIL MILOSRDNÝ BŮH PEKLO?

čtvrtek 17. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

V církvi bylo kdysi rozšířené přesvědčení, že většina lidstva bude zatracena a jen malá hrstka vyvolených bude spasena. Dnes si zase mnozí myslí, že peklo je prázdné – přece by všemohoucí a milosrdný Bůh nedopustil, aby se některý z jeho tvorů věčně trápil. Je možnost věčného zatracení slučitelná s Božím plánem spásy?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Vojtěch Novotný

zobrazit podrobnosti

středa
16. 3.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

středa 16. 3. 2016 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

Hosté: Zora Hesová, Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ŽE NYVU MĚNÍ | Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?

čtvrtek 10. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaké je to mít děti a přitom dělat svou profesi, ale neodbývat ani jedno, ani druhé? Je ženské umění jiné než mužské? Je mateřství přítěží, nebo naopak přínosem pro tvorbu? Mají to ženy v této společnosti těžší, anebo už je to klišé, na které se lze vymluvit, když věci nejdou tak jak mají? Nevypadá téma mateřství v intelektuálním světě banálně? A nestydíme se tak trochu o tom mluvit?

Hosté: Milena Bartlová, Anna Beata Háblová, Tereza Horváthová, Kateřina Šedá

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Výstava jednoho reliéfu v rámci projektu NIKA 7a | Minivernisáž

čtvrtek 10. 3. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Umění a architektura

Druhé pokračování série výstav jednoho díla NIKA 7a přináší do historického kláštera současný umělecký podnět na hranici sochy a obrazu.

Hosté: Monika Immrová

zobrazit podrobnosti

středa
9. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

CHRYSOSTOMOS V EXILU

středa 9. 3. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Dva listy Jana Chrysostoma, které napsal svým přátelům z vyhnanství, podivuhodně korespondují s nejmodernějšími psychologickými postřehy o původu našeho utrpení – nejvíc si ho působíme sami tím, že ho odmítáme přijmout jako dar a výzvu k novým začátkům.

Hosté: Jiří Pavlík

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
3. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KOLIK STOJÍ ODPUSTKY? | Boží milosrdenství a spravedlnost

čtvrtek 3. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Proč církev stále ještě hovoří o odpustcích, když v dějinách právě kupčení s odpustky tolik přispělo k diskreditaci církve? A co to ty odpustky vlastně jsou? Kde vzal papež František nápad vyhlásit rok milosrdenství, co takový rok znamenal ve starozákonní době a co znamená dnes? Jaký je vztah Božího milosrdenství a spravedlnosti? A nebylo by namístě občas mluvit i o Božím hněvu?

Hosté: Jaroslav Brož, David Vopřada

zobrazit podrobnosti