Proběhlé akce

Filtrovat akce:

středa
9. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O VĚČNÉ BLAŽENOSTI | sv. Tomáš Akvinský

středa 9. 11. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Věčná blaženost není jen zajímavý teologický koncept, je to otázka života – nebo smrti. Otázka po cíli našeho života, po smyslu každého našeho činu, myšlenky, slova či utrpení. Má náš život skutečně cíl? Zaměřujeme k němu vědomě své kroky?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

úterý
8. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CUIUS CONCILIUM? QUÆ REFORMATIO? | Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

úterý 8. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Druhý vatikánský koncil byl nepochybně nejvýznamnější událostí církevních dějin 20. století. Přesto stále pokračuje zápas o jeho interpretaci, setkáváme se s hermeneutikou kontinuity i diskontinuity. U příležitosti vydání čísla revue Salve Výzvy koncilu a knihy Tomáše Petráčka Církev, tradice, reforma bude těmto otázkám věnován debatní večer v Dominikánské 8.

Hosté: Karel Floss, Pavel Kuneš, Tomáš Petráček

Moderuje: Petr Macek

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
3. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PIERRE A MOHAMED | Adrien Candiard OP

čtvrtek 3. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadlo jednoho herce – Miroslav Gabriel Částek

Dva prostupující se vnitřní monology alžírského biskupa Pierra Claverie OP a jeho muslimského řidiče Mohameda Bouchikhi, kteří se společně stali obětí atentátu v roce 1996. Jejich (sebe)reflexe podávají velice neobvyklý pohled na „toho druhého“.

zobrazit podrobnosti

středa
26. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PODZIMNÍ KONCERT U DOMINIKÁNŮ | Virtuosní baroko pro housle a cemballo

středa 26. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Jaroslav Šonský (housle – Švédsko/ČR) & Gesine Tiefuhr (cembalo – Německo)

Program:

Antonio Vivaldi – Sonáta D dur pro housle a cembalo

Giuseppe Tartini – Sonáta g-moll – ”Ďáblův trylek” pro housle a cembalo

Carl Filip Emanuel Bach – 12 variací na téma “La Folia” pro cembalo solo, H 263

Igor Stravinskij – Italská svita z baletu Pulcinella (dle Pergolesiho)

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
20. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

čtvrtek 20. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Veřejný prostor jistě musí být funkční, ale skutečným cílem prostředí okolo nás je to, jak se v něm cítíme. Jeho smyslové vnímání, poznávání a prožívání, jehož nedílnou součástí je krása. V dnešní praxi tvorby veřejného prostoru města jsou ale upřednostňovány technické parametry, pojem krása je marginalizován. Dokážeme najít společně sdílené pojmy pro neměřitelnou hodnotu krásy, které by obstály v konkurenci technických požadavků?

Hosté: Michal Kohout, Pavla Melková, Monika Mitášová

Moderuje: Pavla Melková

zobrazit podrobnosti

středa
12. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

TŘI FILOSOFIE ŽIVOTA | Peter Kreeft

středa 12. 10. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Tři knihy Písma reprezentují podle amerického filosofa P. Kreefta tři různé přístupy k životu. Kazatel ukazuje, jak lze už zde na zemi žít peklo, Job zpřítomňuje očistec a Píseň Písní nabízí nikdy nekončící lásku. Přijďte si vybrat.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
6. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VEŘEJNÝ NEBO SPOLEČNÝ PROSTOR?

čtvrtek 6. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Umění a architektura

Veřejný prostor je chápán jako místo, které má kdokoli právo užívat. Pojem společný prostor naproti tomu zdůrazňuje naši spoluzodpovědnost za něj, připomíná, že vedle práv máme i povinnosti. Sdílet společný prostor znamená sdílet nejen pozitivní, ale i negativní jevy, které s sebou nesou i nutnost řešit konflikty. Jaká jsou negativa a pozitiva regulací ve veřejném prostoru?

Hosté: Miroslav Cikán, Petr Kratochvíl (teoretik architektury)

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

pátek
30. 9.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

U MOSTA SLÚŽITI (2) | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

pátek 30. 9. 2016 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
29. 9.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

U MOSTA SLÚŽITI | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročízaložení Řádu kazatelů – dominikánů

čtvrtek 29. 9. 2016 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
15. 9.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

THE SYRIAN CHRISTIANS... | ...and the Question of the Future Role in Post-War Syria: Any Role Whatsoever?

čtvrtek 15. 9. 2016 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

přednáška v angličtině

pořádá Studentské hnutí za solidaritu a Ekumenický institut ETF UK ve spolupráci s platformou Dominikánská 8

Hosté: Habil Najiba George Awada

Moderuje: Ivana Noble

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

čtvrtek 9. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Víra nám dává naději na život věčný, ale jak se projevuje v životě na této zemi? Mluvíme o tom, že láska Boží proměňuje naše srdce skrze křest a další svátosti, ale je to na nás poznat? Jsou věřící lepší než nevěřící?

Hosté: Ludvík Grundman OP, Michal Němeček

Moderuje: Jindřich Poláček OP

zobrazit podrobnosti

středa
8. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

RADOST KÁZAT… | o umění kazatelském

středa 8. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

Hosté: Petr Beneš CSsR, Filip Boháč OP, Dagmar Kopecká, Błażej Matusiak OP, Benedikt Mohelník OP, Irena Pulicarová, Ivan Vyskočil

zobrazit podrobnosti

úterý
7. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

AMORIS LÆTITIA | úvahy nad osmou kapitolou

úterý 7. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

Hosté: Justin Dvorský, Damián Němec OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

čtvrtek 26. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Okamžiku, kdy ústy kněze zaznívají Ježíšova slova nad chlebem a vínem, říkáme proměňování. Co se vlastně v tomto okamžiku při mši svaté děje? Na čem je založena naše víra v reálnou přítomnost Kristova těla a krve ve svátosti eucharistie, když žádnou vnější změnu nepozorujeme? Jak se pravdy víry týkající se eucharistie promítají do slov a gest při slavení liturgie?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
25. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

středa 25. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Komponovaný večer, ve kterém zazní ukázky z nové nahrávky Písně písní v přebásnění Daniela Rause v interpretaci předních českých herců v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana.

Hosté: Hubert Bittman, Marek Černocký, Pavel Hošek, Daniel Raus

Moderuje: Petr Vizina

zobrazit podrobnosti