čtvrtek
5. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

K BOŽÍ CTI A SLÁVĚ | liturgie jako oslava Boží

Rozpravy u dominikánů

V čem spočívá Boží sláva? A můžeme k ní my lidé nějak přispět? Můžeme vůbec slavit Boha? Jak se do slavení promítá naše tělesnost, schopnost vnímat, pohybovat se, tvořit? Jakým způsobem může být architektura k oslavě Boží?

Liturgie jako kultická oslava Boha – tento aspekt liturgie je pro současného člověka možná jeden z nejméně pochopitelných. Boží slávu vyjadřujeme různými obrazy, které odpovídají způsobu lidského poznání. Víme však, že jsou nedostatečné a narážíme na nebezpečí, že nás použité prostředky svedou k falešným představám. Na druhou stranu prožívání liturgie jako Boží oslavy vyjadřuje základní pravdu křesťanské víry: Boží trojjedinost.

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Josef Pleskot


je architekt známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

K BOŽÍ CTI A SLÁVĚ | liturgie jako oslava Boží

čtvrtek 5. 4. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

V čem spočívá Boží sláva? A můžeme k ní my lidé nějak přispět? Můžeme vůbec slavit Boha? Jak se do slavení promítá naše tělesnost, schopnost vnímat, pohybovat se, tvořit? Jakým způsobem může být architektura k oslavě Boží?

Liturgie jako kultická oslava Boha – tento aspekt liturgie je pro současného člověka možná jeden z nejméně pochopitelných. Boží slávu vyjadřujeme různými obrazy, které odpovídají způsobu lidského poznání. Víme však, že jsou nedostatečné a narážíme na nebezpečí, že nás použité prostředky svedou k falešným představám. Na druhou stranu prožívání liturgie jako Boží oslavy vyjadřuje základní pravdu křesťanské víry: Boží trojjedinost.

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Josef Pleskot


je architekt známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.