Proběhlé akce

Filtrovat akce:

čtvrtek
2. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATĚ PŘIJÍMAT SVATÉ | o formě a spiritualitě svatého přijímání

čtvrtek 2. 3. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Přijímat na ruku, nebo do úst? A je to vůbec důležité? Jestliže věříme v reálnou přítomnost Krista ve svátosti eucharistie, jaký význam potom ve svatém přijímání mají naše gesta? A když půjdeme ještě dál: jakou roli zde hraje naše víra a náš vnitřní postoj?

Hosté: Vojtěch Novotný, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
8. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

OREMUS | Radek Tichý

středa 8. 2. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Vstupní modlitba často při mši uniká naší pozornosti. Jednak je na samém začátku mše, kdy jsme ještě nestačili soustředit veškerou pozornost na liturgické dění, jednak bývá tak složitě formulována, že i při napjaté pozornosti nám její smysl uniká. Kde se vzala, jakým vývojem prošla a co si z ní můžeme odnést?

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ NEBO VEČEŘE PÁNĚ? | o charakteru mše svaté

čtvrtek 2. 2. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Co to znamená, když mluvíme o obětním charakteru mše svaté? Lze ji charakterizovat i jinak? Jakým způsobem se slavení eucharistie vztahuje k jediné velikonoční oběti Ježíše Krista na kříži? Jak to konkrétně projevuje ve slavení liturgie? Změnilo se chápání této otázky v souvislosti s pokoncilní liturgickou reformou?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
11. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

DEVĚT TVÁŘÍ DOMINIKÁNSKÉ SVATOSTI | Guy Bedouelle

středa 11. 1. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Devět světců, devět následovníků svatého Dominika, devět ctností potřebných pro hlásání evangelia. Můžeme se dnes inspirovat příkladem apoštolských darů, které měl Tomáš Akvinský, Kateřina Sienská, Fra Angeliko nebo Petr Veronský?

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

středa
14. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

KÁZÁNÍ PRO DOBU ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ | Sv. Bernard z Clairvaux

středa 14. 12. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kázání svatého Bernarda jsou vášnivou sondou do hlubin lidské duše, stejně jako do hlubiny trinitárního tajemství. Středověká exegeze v promluvách svatého Bernarda nám připomene, jak svou duši formovat Písmem.

Hosté: Markéta Koronthályová

zobrazit podrobnosti

sobota
10. 12.
20:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016 | Koncert č. 3 - Adventní harfa a smyčce

sobota 10. 12. 2016 ve 20.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Martinů Strings Prague & Hedvika Mousa Bacha (harfa)

pod vedením Jaroslava Šonského

Program:

Georg Friedrich Händel – Concerto grosso op. 6, No. 3

Claude Debussy – Tanec sakrální a profánní pro harfu a smyčce

Joaquin Rodrigo – Vilancico (španělská koleda) 

Bohuslav Martinů – Posvícení H2 v úpravě V. Riedlbaucha 

Sváteční koncert v podání souboru Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. V barokním refektáři zazní skladby mistrů tří staletí, opět s podtitulem Hudba bez hranic.

Cyklus koncertů podpořili: Praha 1, Nadace Život umělce, Händelova společnost, České kořeny.

Vstupné dobrovolné. Doporučená výše 100 Kč.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
8. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BRATR DOMINIK

čtvrtek 8. 12. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Měl ho čekat klidný, tichý, usebraný život vzdělaného kanovníka. Místo toho se ocitl ve víru jednoho z nejkrvavějších střetů, jaké středověk na evropské půdě zažil. Po léta denně riskoval život, aby se nakonec stal zakladatelem řádu, jehož členové proměnili duchovní a intelektuální podobu Evropy. Kdo vlastně byl a co všechno vykonal muž, jenž se pro nás stal svatým Dominikem?

Hosté: Oldřich Selucký, Hyacint Ullman OP

zobrazit podrobnosti

středa
30. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PRO KRÁLE KRÁLŮ | Hudební zamyšlení v adventu.

středa 30. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. Bach napsal svou kantátu č. 61 pro bohoslužbu, která zahajovala advent ve Výmaru v r. 1714. Z úryvku knihy Apokalypsy, z básně sv. Ambrože a z francouzského královského ceremoniálu Bach sestavil nové dílo: hudbu pro příchod Ježíše, Krále králů. I tentokrát, po 298 letech, nás uvede kantáta č. 61 do doby adventní.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

úterý
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KAREL IV. RELOADED | panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

úterý 29. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Program uzavře v cca 19.30 hodin opět v barokním refektáři kritická panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

Hosté: Jan Dienstbier, Martin Nodl, Tomáš Petráček

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

úterý
29. 11.
18:30

kostel sv. Jiljí

KAREL IV. RELOADED | bohoslužba v kostele sv. Jiljí

úterý 29. 11. 2016 v 18.30 hod.
kostel sv. Jiljí

Karlovské hudební setkání pokračuje v 18.30 hodin mší svatou v klášterním kostele sv. Jiljí, kterou bude celebrovat P. Benedikt Mohelník OP, provinciál českých dominikánů. Při bohoslužbě zazní duchovní polyfonie 14. a 15. století z českých i evropských hudebních pramenů v podání vokálního souboru Dyškanti a live-electronics Tomáše Reindla na motivy Machautovy hudby a nejstarších českých duchovních písní.

Hosté: Tomáš Reindl

zobrazit podrobnosti

úterý
29. 11.
15:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KAREL IV. RELOADED | konference Hudba v katedrále IV. – hudba doby Karla IV.

úterý 29. 11. 2016 v 15.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V 15.00 hodin začne v barokním refektáři konference věnovaná liturgické hudbě, jež rozeznívala pražskou katedrálu ve 14. století, ale stranou nezůstane ani inspirační potenciál hudby Karlovy doby pro soudobou duchovní tvorbu.

Hosté: Martin Horyna, Tomáš Reindl, Filip Srovnal

Moderuje: Jan Baťa

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DNEŠNÍ ROLE MĚSTSKÉHO VEŘEJNÉHO PROSTORU

čtvrtek 24. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaká je role veřejného prostoru ve městě? Jak se na jeho tvorbě mají podílet architekti, odborníci, politici, soukromí investoři a veřejnost? Jaké jsou reálné nástroje plánování a realizace veřejného prostoru města, zejména jeho veřejných prostranství?

Hosté: Pavla Melková, Jiří Plos

Moderuje: Petr Hlaváček

zobrazit podrobnosti

středa
23. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ANDĚL VELKÉ RADY | Angelus Magni Consilii v Iz 9,5–6 a v adventní liturgii

středa 23. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáška Adriana Schenkera OP

Příslib dítěte, které bude Králem–Mesiášem, má u proroka Izaiáše dvě formy. Jednu najdeme v hebrejské, druhou v řecké Bibli. Liturgie církve používá v adventní a vánoční době obě formy, protože i církevní otcové už od Ambrože užívají obě verze společně. Položme si dvě základní otázky: Co v každé z verzí znamená zaslíbení? Proč vznikly dvě podoby jednoho zaslíbení? A lze poznat, zda jedno z obou zaslíbení je starší?

Hosté: Adrian Schenker OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
14. 11.
21:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROCHÁZENÍ | výtvarná a hudební intervence

pondělí 14. 11. 2016 ve 21.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Umění a architektura

Výtvarná intervence Magdaleny Bartákové a hudební performance mladých skladatelů z Katedry skladby pražské HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky rozzáří a rozezní na pár hodin nejen barokní refektář, jeho foyer, ale celou rajskou zahradu dominikánského kláštera. Spolu s umělci se vydáme na cestu mezi starými zdmi, tichem a novými zvukovými a světelnými plochami. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem opět přispěje i k otázce, jak toto podivuhodné místo v samotném historickém centru Prahy aktuálně uchopit, kterou si tak naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

Hosté: Magdaléna Bartáková, Slavomír Hořínka

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ČEMU SE UČIT OD LUTHERA?

čtvrtek 10. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Od bouřlivých sporů dospěl vztah katolické a lutherské teologie k dialogu, který dosáhl pozoruhodných výsledků, ale paradoxně málokoho zajímá. Přesto se bez poctivého teologického dialogu ekumenické hnutí neobejde, protože snaha o smíření nemůže vést k rezignaci na hledání pravdy.

Hosté: Ľubomír Batka, Ondřej Salvet, Ľubomír Žák

zobrazit podrobnosti