středa
9. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O křtu | Tertulián

Dominikánský knižní salón

Křest je branou, jíž se vstupuje ze smrti do života. Při naslouchání Tertuliánovým slovům o křtu si můžeme připomenout naše znovuzrození a žasnout nad tím, jak Bůh využívá hmotného světa ke spáse lidského těla i duše.

Tertuliánův spis O křtu je nejstarší dochovanou písemností věnovanou tomuto tématu – může vůbec ještě něco říci dnešnímu člověku? I přes několikasetletou propast je Tertulián schopen obohatit nás o náhledy do prostoru spásy, který nám Kristus ve křtu otevřel. Vždyť křest je dnes, stejně jako ve starověku, chápán jako příslib spásy a věčného života, k nimž nás Kristus volá. Tertulián nabízí i řadu odpovědí na zásadní otázky týkající se autentické křesťanské tradice křtu včetně konkrétní podoby křestní koupele, významu vody a její účinnosti ve křtu a dává nám tak nahlédnout až do doby apoštolů a samotného Ježíše Krista.

Hosté

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

O křtu | Tertulián

středa 9. 3. 2022 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Křest je branou, jíž se vstupuje ze smrti do života. Při naslouchání Tertuliánovým slovům o křtu si můžeme připomenout naše znovuzrození a žasnout nad tím, jak Bůh využívá hmotného světa ke spáse lidského těla i duše.

Tertuliánův spis O křtu je nejstarší dochovanou písemností věnovanou tomuto tématu – může vůbec ještě něco říci dnešnímu člověku? I přes několikasetletou propast je Tertulián schopen obohatit nás o náhledy do prostoru spásy, který nám Kristus ve křtu otevřel. Vždyť křest je dnes, stejně jako ve starověku, chápán jako příslib spásy a věčného života, k nimž nás Kristus volá. Tertulián nabízí i řadu odpovědí na zásadní otázky týkající se autentické křesťanské tradice křtu včetně konkrétní podoby křestní koupele, významu vody a její účinnosti ve křtu a dává nám tak nahlédnout až do doby apoštolů a samotného Ježíše Krista.

Hosté

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.