středa
8. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ KÁZÁNÍ | Sv. Bernard z Clairvaux

Dominikánský knižní salón

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna… Drama hříchu, smrti a vítězství života pohledem svatého Bernarda.

Kristus nám ukazuje trpělivost, doporučuje pokoru, uskutečňuje poslušnost, přivádí k dokonalosti lásku. Těmito drahokamy ctností jsou ozdobeny čtyři konce kříže: nejvýš je láska, napravo poslušnost, nalevo trpělivost a u paty, jako základ ctností, je pokora. Jimi Pán ozdobil vítězné znamení kříže, když byl vůči urážkám pokorný, vůči ranám trpělivý, uvnitř byl bodán slovy a navenek hřeby. Láska v něm dosáhla dokonalosti, protože svůj život položil za přátele, a poslušnost byla přivedena k vrcholu, když naklonil hlavu a skonal a tak se stal poslušným až k smrti. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15, 13)

Hosté

Benedicta Hübnerová OP


je dominikánka.

Více akcí

Markéta Koronthályová

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ KÁZÁNÍ | Sv. Bernard z Clairvaux

středa 8. 4. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna… Drama hříchu, smrti a vítězství života pohledem svatého Bernarda.

Kristus nám ukazuje trpělivost, doporučuje pokoru, uskutečňuje poslušnost, přivádí k dokonalosti lásku. Těmito drahokamy ctností jsou ozdobeny čtyři konce kříže: nejvýš je láska, napravo poslušnost, nalevo trpělivost a u paty, jako základ ctností, je pokora. Jimi Pán ozdobil vítězné znamení kříže, když byl vůči urážkám pokorný, vůči ranám trpělivý, uvnitř byl bodán slovy a navenek hřeby. Láska v něm dosáhla dokonalosti, protože svůj život položil za přátele, a poslušnost byla přivedena k vrcholu, když naklonil hlavu a skonal a tak se stal poslušným až k smrti. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15, 13)

Hosté

Benedicta Hübnerová OP


je dominikánka.

Více akcí

Markéta Koronthályová

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.