středa
13. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ROZMLUVY 11–14 | Jan Cassianus

Dominikánský knižní salón

Starověká křesťanská literatura je stále mladá a svěží. A takové jsou i Cassianovy Rozmluvy, plné moudrosti a inspirace pro každou dobu. Jejich prostřednictvím se můžeme zaposlouchat do vyprávění mistrů egyptského mnišství o duchovním životě a Boží milosti.

Jan Cassianus (nar. kolem r. 360) výrazně ovlivnil podobu západního mnišství. Jeho spis Rozmluvy patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Český překlad vydává na pokračování Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v edici Pietas benedictina. V tomto roce vycházejí rozmluvy 11–14 věnované tématům duchovní dokonalosti, neposkvrněnosti, Boží milosti a duchovního porozumění Bibli. Probírají se zde základní motivace v duchovním životě, intimní otázky i teologicky závažná nauka o milosti a intelektuálně přitažlivá symbolická interpretace Písma.

Z latiny přeložil a komentář sestavil Ondřej Koupil, úvod napsal Vít Hušek.


Hosté

Ondřej Koupil


je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ROZMLUVY 11–14 | Jan Cassianus

středa 13. 11. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Starověká křesťanská literatura je stále mladá a svěží. A takové jsou i Cassianovy Rozmluvy, plné moudrosti a inspirace pro každou dobu. Jejich prostřednictvím se můžeme zaposlouchat do vyprávění mistrů egyptského mnišství o duchovním životě a Boží milosti.

Jan Cassianus (nar. kolem r. 360) výrazně ovlivnil podobu západního mnišství. Jeho spis Rozmluvy patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Český překlad vydává na pokračování Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v edici Pietas benedictina. V tomto roce vycházejí rozmluvy 11–14 věnované tématům duchovní dokonalosti, neposkvrněnosti, Boží milosti a duchovního porozumění Bibli. Probírají se zde základní motivace v duchovním životě, intimní otázky i teologicky závažná nauka o milosti a intelektuálně přitažlivá symbolická interpretace Písma.

Z latiny přeložil a komentář sestavil Ondřej Koupil, úvod napsal Vít Hušek.


Hosté

Ondřej Koupil


je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.