úterý
28. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

TOMÁŠ A JEHO SUMY | Představení nové knihy Tomáše Machuly

Dominikánský knižní salón

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Jde o velké dílo, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících, a má význam dodnes.

Přestože se slovo Suma stalo skoro synonymem Sumy teologie, ve středověku bylo různými autory sepsáno sum více. Sám Tomáš Akvinský je autorem hned dvou: vedle Sumy teologie je to Suma proti pohanům. Kniha Tomáš a jeho sumy je koncipována jako výklad těchto dvou Tomášových sum. Jejím cílem je čtenářsky přijatelný text nezatížený poznámkovým aparátem, ale doplněný o schematická či tabulková vyjádření Tomášových úvah, exkursy objasňující některé v textu zmíněné pojmy, osobnosti či události a především o co nejvíce úryvků z Tomášových sum, které čtenáře vedou od četby o Tomášovi k četbě Tomáše. Důležitý rozměr dává knize obrazový doprovod, který staví do souvislosti pravdu a dobro (o které v Sumách jde) s krásou, která je vždy, ať už viditelně či skrytě, doprovází.

Hosté

Tomáš Machula


je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

TOMÁŠ A JEHO SUMY | Představení nové knihy Tomáše Machuly

úterý 28. 1. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Dominikánský knižní salón

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Jde o velké dílo, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících, a má význam dodnes.

Přestože se slovo Suma stalo skoro synonymem Sumy teologie, ve středověku bylo různými autory sepsáno sum více. Sám Tomáš Akvinský je autorem hned dvou: vedle Sumy teologie je to Suma proti pohanům. Kniha Tomáš a jeho sumy je koncipována jako výklad těchto dvou Tomášových sum. Jejím cílem je čtenářsky přijatelný text nezatížený poznámkovým aparátem, ale doplněný o schematická či tabulková vyjádření Tomášových úvah, exkursy objasňující některé v textu zmíněné pojmy, osobnosti či události a především o co nejvíce úryvků z Tomášových sum, které čtenáře vedou od četby o Tomášovi k četbě Tomáše. Důležitý rozměr dává knize obrazový doprovod, který staví do souvislosti pravdu a dobro (o které v Sumách jde) s krásou, která je vždy, ať už viditelně či skrytě, doprovází.

Hosté

Tomáš Machula


je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.