středa
27. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible (outerý Svatého týdne).

Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8.


Hosté

Jiří M. Havlík


je historik, zabývá se především církevními dějinami raného novověku.

Více akcí

Ondřej Koupil


je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

středa 27. 9. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible (outerý Svatého týdne).

Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8.


Hosté

Jiří M. Havlík


je historik, zabývá se především církevními dějinami raného novověku.

Více akcí

Ondřej Koupil


je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.