středa
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE | Jan Amos Komenský

Literární večery

Slavné dílo velkého českého myslitele, filosofa, teologa a pedagoga, jeden z vrcholů barokní literatury, psané překrásným jazykem. Je plné trefných, stále aktuálních postřehů i myšlenek hluboce spirituálních.

Části tohoto „vymalování“ vezdejšího světa, v čase těsně předadventním, přednesou Pavla Sovová a Irena Pulicarová. Na klarinet citlivě zahraje Hanuš Axmann.

Hosté

Hanuš Axmann


je klarinetista a saxofonista, člen Orchestru Národního Divadla v Praze (klarinet, basklarinet). Vyučuje hru na klarinet a saxofony, věnuje se hudbě klasické a vážné, ale také jazzu, improvizaci a komponování a úpravě komorní hudby.

Více akcí

Irena Pulicarová


je redaktorka a moderátorka TV Noe. Vystudovala divadelní vědu na FFUK v Praze a Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Tam obhájila disertaci, týkající se kazatelského projevu, která letos vyšla knižně pod názvem „K naplněnému sdělení“.

Více akcí

Pavla Sovová


vyučuje hlasovou výchovu a rétoriku na vysokých školách v Praze a v Plzni. Vede semináře pro učitele různých stupňů, organizuje letní školy, zaměřené na pedagogiku hlasu, řeči a veřejného projevu. Je členkou České Orffovy společnosti.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE | Jan Amos Komenský

středa 29. 11. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večery

Slavné dílo velkého českého myslitele, filosofa, teologa a pedagoga, jeden z vrcholů barokní literatury, psané překrásným jazykem. Je plné trefných, stále aktuálních postřehů i myšlenek hluboce spirituálních.

Části tohoto „vymalování“ vezdejšího světa, v čase těsně předadventním, přednesou Pavla Sovová a Irena Pulicarová. Na klarinet citlivě zahraje Hanuš Axmann.

Hosté

Hanuš Axmann


je klarinetista a saxofonista, člen Orchestru Národního Divadla v Praze (klarinet, basklarinet). Vyučuje hru na klarinet a saxofony, věnuje se hudbě klasické a vážné, ale také jazzu, improvizaci a komponování a úpravě komorní hudby.

Více akcí

Irena Pulicarová


je redaktorka a moderátorka TV Noe. Vystudovala divadelní vědu na FFUK v Praze a Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Tam obhájila disertaci, týkající se kazatelského projevu, která letos vyšla knižně pod názvem „K naplněnému sdělení“.

Více akcí

Pavla Sovová


vyučuje hlasovou výchovu a rétoriku na vysokých školách v Praze a v Plzni. Vede semináře pro učitele různých stupňů, organizuje letní školy, zaměřené na pedagogiku hlasu, řeči a veřejného projevu. Je členkou České Orffovy společnosti.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.