čtvrtek
12. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

COSTIS SIVE CATHARIS, PARTHENO-MARTYR ALEXANDRINA | Barokní divadlo (latinsky)

Divadelní spolek Lauriger uvádí zkrácenou verzi hry jezuity Arnolda Engela Costis sive Catharis, Partheno-martyr Alexandrina (Kateřina, dcera krále Costa, panenská mučednice alexandrijská) z r. 1656.

Při nastudování této tragédie, která se jako jediná z jezuitských her o sv. Kateřině vzniklých v českých zemích dochovala celá, se soubor rozhodl aplikovat na latinský materiál zásady tzv. poučené interpretace barokního divadla: gestika, pohyb, deklamace i výtvarná složka inscenace vychází z principů dobové praxe.

Divadelní soubor Lauriger byl založen studenty klasické filologie na FF UK v Praze roku 1993 a prakticky od svého vzniku se zaměřuje na zpřístupňování latinského náboženského divadla. Po úvodním období středověkých her obrátil v roce 2000 svou pozornost k jezuitskému školskému divadlu úpravou hry A. Machka Angelus ad aras, uvedené ve zkrácené podobě a v moderní češtině. Na to navázala inscenace školské hry Amor Doloris rivalis a drobné gratulační kantáty Votum melodicum. Tentokrát však byly texty ponechány v latině a režijní pojetí se inspirovalo dobovými pravidly jevištního projevu, která pro potřeby barokních jezuitských škol formuloval dramatik a pedagog F. Lang. V tomto duchu se nese i další nastudovaná hra Costis sive Catharis, Partheno-martyr Alexandrina A. Engela.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

COSTIS SIVE CATHARIS, PARTHENO-MARTYR ALEXANDRINA | Barokní divadlo (latinsky)

čtvrtek 12. 10. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadelní spolek Lauriger uvádí zkrácenou verzi hry jezuity Arnolda Engela Costis sive Catharis, Partheno-martyr Alexandrina (Kateřina, dcera krále Costa, panenská mučednice alexandrijská) z r. 1656.

Při nastudování této tragédie, která se jako jediná z jezuitských her o sv. Kateřině vzniklých v českých zemích dochovala celá, se soubor rozhodl aplikovat na latinský materiál zásady tzv. poučené interpretace barokního divadla: gestika, pohyb, deklamace i výtvarná složka inscenace vychází z principů dobové praxe.

Divadelní soubor Lauriger byl založen studenty klasické filologie na FF UK v Praze roku 1993 a prakticky od svého vzniku se zaměřuje na zpřístupňování latinského náboženského divadla. Po úvodním období středověkých her obrátil v roce 2000 svou pozornost k jezuitskému školskému divadlu úpravou hry A. Machka Angelus ad aras, uvedené ve zkrácené podobě a v moderní češtině. Na to navázala inscenace školské hry Amor Doloris rivalis a drobné gratulační kantáty Votum melodicum. Tentokrát však byly texty ponechány v latině a režijní pojetí se inspirovalo dobovými pravidly jevištního projevu, která pro potřeby barokních jezuitských škol formuloval dramatik a pedagog F. Lang. V tomto duchu se nese i další nastudovaná hra Costis sive Catharis, Partheno-martyr Alexandrina A. Engela.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.