úterý
28. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZÁKLOP | výtvarná a hudební intervence

Umění a architektura

Patrik Pelikán – Záklop

Matej Šenkyřík – Oceán

studenti HAMU pod vedením Miroslava Tótha

Již v pořadí třetí hudebně výtvarná performance v klášteře pražských dominikánů se skládá ze tří navzájem propojených vrstev. Velkou niku v novém foyeru od Josefa Pleskota tentokráte „obsadil“ Patrik Pelikán instalací ZÁKLOP, která dala celé události jméno a která také bude v příštích měsících doprovázet návštěvníky pravidelných pořadů platformy Dominikánská 8.

Prázdný barokní refektář o listopadovém večeru naplní zvuková instalace Oceán Matěje Šenkyříka. Ta vytvoří prostředí inspirované zvuky lidské přítomnosti v oceánu (lodním průmyslem, ropným průzkumem, lodními radary, apod.). Dominantní zvukovou složku instalace doplní laserová linka, která umocní asociace podvodního světa. Instalace Oceán podle autora „boří představu magického, klidného prostoru a vytváří specifickou situaci, kde se jednotlivé komponenty – včetně barokní výzdoby prostoru – v čase náhodně doplňují a proměňují.“

Třetí vrstvu přidá skladatel Miroslav Tóth a studenti pražské HAMU. Tóthova skladba Ďalšie variácie pre Goldberga (2017) je autorovým pokračováním hudební komunikace s celonoční klávesovou hrou Johanna Gottlieba Goldberga, který v roce 1741 vyhrával legendární dílo J. S. Bacha nespavostí sužovanému knížeti Hermannu Carlovi von Keyserlingovi. Jde o desetidílnou skladbu, která spojuje prvky volné improvizace a elektroakustické kompozice metažánrového prolínání. Tóthovo soundpaitingového dirigování je dedikováno další generaci nespavých šlechticů.

studenti HAMU pod vedením Miroslava Tótha:

Petr Vrba – preparovaná trubka

Miroslav Tóth – elektronika, dirigent

Norbert Schmidt – úvodní slovo

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ZÁKLOP | výtvarná a hudební intervence

úterý 28. 11. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Umění a architektura

Patrik Pelikán – Záklop

Matej Šenkyřík – Oceán

studenti HAMU pod vedením Miroslava Tótha

Již v pořadí třetí hudebně výtvarná performance v klášteře pražských dominikánů se skládá ze tří navzájem propojených vrstev. Velkou niku v novém foyeru od Josefa Pleskota tentokráte „obsadil“ Patrik Pelikán instalací ZÁKLOP, která dala celé události jméno a která také bude v příštích měsících doprovázet návštěvníky pravidelných pořadů platformy Dominikánská 8.

Prázdný barokní refektář o listopadovém večeru naplní zvuková instalace Oceán Matěje Šenkyříka. Ta vytvoří prostředí inspirované zvuky lidské přítomnosti v oceánu (lodním průmyslem, ropným průzkumem, lodními radary, apod.). Dominantní zvukovou složku instalace doplní laserová linka, která umocní asociace podvodního světa. Instalace Oceán podle autora „boří představu magického, klidného prostoru a vytváří specifickou situaci, kde se jednotlivé komponenty – včetně barokní výzdoby prostoru – v čase náhodně doplňují a proměňují.“

Třetí vrstvu přidá skladatel Miroslav Tóth a studenti pražské HAMU. Tóthova skladba Ďalšie variácie pre Goldberga (2017) je autorovým pokračováním hudební komunikace s celonoční klávesovou hrou Johanna Gottlieba Goldberga, který v roce 1741 vyhrával legendární dílo J. S. Bacha nespavostí sužovanému knížeti Hermannu Carlovi von Keyserlingovi. Jde o desetidílnou skladbu, která spojuje prvky volné improvizace a elektroakustické kompozice metažánrového prolínání. Tóthovo soundpaitingového dirigování je dedikováno další generaci nespavých šlechticů.

studenti HAMU pod vedením Miroslava Tótha:

Petr Vrba – preparovaná trubka

Miroslav Tóth – elektronika, dirigent

Norbert Schmidt – úvodní slovo

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.