Proběhlé akce

Filtrovat akce:

čtvrtek
9. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

TRANSITUS IRREGULARIS: NEVÍM... | písně na texty básní Bohuslava Reynka, doprovázené jeho obrazy

čtvrtek 9. 2. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Nechte se očarovat básněmi a obrazy Bohuslava Reynka. Inspiroval se jimi i hudební skladatel a kytarista Miroslav Nosek a zhudebnil 15 básní pro kapelu Transitus irregularis.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ POD NACISTICKOU MOCÍ – ČAS ZKOUŠKY A TŘÍBENÍ | Čeští a němečtí křesťané v protektorátu Čechy a Morava, v odtrženém pohraničí a na frontách 2. světové války.

čtvrtek 26. 1. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Okupace vnitrozemí Čech a Moravy 15. března 1939 postavila český národ a společnost do tvrdé reality. Bylo nutné semknout síly k záchraně národní existence, rozvinout nejrůznější formy odporu a být ochoten zapojit se do boje za osvobození země. Jakou roli v této situaci sehráli křesťané a církve v protektorátu, v odtrženém pohraničí a v exilu?

Hosté: Jaroslav Šebek, Jan Stříbrný

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

GEORG PHILIPPE TELEMANN: „TŘÍKRÁLOVÉ KANTÁTY“ | Marni Schwonberg - soprán, Iva Lokajíčková - barokní hoboj, Alena Hönigová - cembalo

čtvrtek 12. 1. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Georg Philipp Telemann napsal nejméně 12 ročních cyklů kantát pro každou neděli v roce. Na lednovém koncertě uslyšíme dvě z nich, určené pro neděle po svátku Tří králů neboli Zjevení Páně.

zobrazit podrobnosti

pondělí
9. 1.
19:45

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NULTÁ REPRÍZA: KABARET OGDEN N. | Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

pondělí 9. 1. 2012 v 19.45 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

!!! AKCE ZRUŠENA PRO NEMOC !!!

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti

středa
14. 12.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ - REALITA A FIKCE | Dušan Foltýn a jeho host Ota Halama

středa 14. 12. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

V dějinách klášterů v českých zemích představují husitské bouře dobu první rozsáhlé sekularizace, nabývající v některých případech brutální násilné podoby.

Hosté: Dušan Foltýn, Ota Halama

zobrazit podrobnosti

úterý
13. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SHAKESPEAROVO NÁBOŽENSTVÍ? | debatní večer s prof. Martinem Hilským

úterý 13. 12. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Téma náboženské příslušnosti Williama Shakespeara není jen detailem jeho biografie. Po staletí byl Shakespeare brán jako ztělesnění anglikánství. Proti tomu vystupovaly a stále vystupují provokativní teorie dokazující naopak jeho tajnou příslušnost ke katolictví. Nově se objevují pokusy odkrýt Shakespearův ateismus.

Hosté: Martin Hilský

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
8. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MOTETA | Alessandro Scarlatti (1760 - 1825)

čtvrtek 8. 12. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Anna Hlavenková – soprán, Lenka Torgersen, Magdalena Malá – barokní housle, Andreas Torgersen – barokní viola, Ilze Grudule – barokní violoncello, Alena Hönigová – cembalo

zobrazit podrobnosti

středa
7. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LIDSKOST LIDSKÝCH PRÁV

středa 7. 12. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Základní lidská práva zřejmě nelze nikomu upřít. Přesto si lze na konkrétních příkladech uvědomit, jak je koncepce lidských práv problematická a jejich aplikace složitá.

Hosté: Jiří Baroš, Václav Malý, Jan Sokol

Moderuje: Jiří Hanuš

zobrazit podrobnosti

sobota
26. 11.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KOSTEL – LITURGICKÝ PROSTOR – PAMÁTKA | kolokvium ETF UK a CTU UK

sobota 26. 11. 2011 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V sobotu 26. listopadu 2011 proběhne od 9 do 16 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze na Starém Městě kolokvium „Kostel – liturgický prostor – památka“ pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA | Dramatická a rozporuplná epizoda ve vývoji českých zemí z pohledu literární iobecné historie.

čtvrtek 24. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Existence českých zemí v rámci Česko-Slovenské republiky dosud vyvolává ostré polemiky mezi stoupenci různých ideových směrů, mnohdy však postavené na velmi chatrném historickém poznání. Jaká byla realita této tzv. druhé republiky a co jsou tradované mýty? Jaké postavení měla katolická církev a jakou roli sehrály katolické intelektuální a kulturní elity?

Hosté: Jaroslav Med, Jaroslav Šebek

zobrazit podrobnosti

středa
23. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

TRADICE ? | Prezentace knihy D. Duky

středa 23. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání nové knihy rozhovorů s Dominikem Dukou, Tradice, která je výzvou, se uskuteční v pražském centru Dominikánská 8 debatní setkání nad současným významem a výkladem našich národních tradic.

Hosté: Tomasz Dostatni OP, Dominik Duka, Martin Komárek, Jaroslav Šubrt

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

středa
16. 11.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy | Tajemství úspěchu cisterciáckého řádu

středa 16. 11. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Kateřina Charvátová.

Hosté: Kateřina Charvátová, Dušan Foltýn

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Bůh je náš hrad | Klávesová zpracování žalmu 46

čtvrtek 10. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Hans Leo Hassler

Alena Hönigová – cembalo, virginal

zobrazit podrobnosti

středa
9. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Němý vůl? | Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského

středa 9. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?

Hosté: Dominik Duka, Petr Dvořák, Tomáš Machula, Vojtěch Novotný, Jan Sokol, Stanislav Sousedík, Karel Šprunk

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
3. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Czesław Miłosz | Víra a nevíra v jeho životě a tvorbě

čtvrtek 3. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Czesław Miłosz (1911–2004), nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří mezi nejvýraznější polské básníky a esejisty 20. století. Jeho dílo se dotýká nejhlubších otázek člověka a jeho vztahu ke světu.

Hosté: Josef Mlejnek, Jaroslav Šubrt

zobrazit podrobnosti