čtvrtek
25. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NAČ CÍRKEV?

Rozpravy u dominikánů

Důvěra v církve je u občanů naší země minimální, alespoň podle průzkumů zveřejňovaných v médiích. Naproti tomu největší sbírku na charitní projekty, s výnosy v mnoha desítkách miliónů korun, pořádá každý rok právě katolická církev. Katolická církev s více než miliardou členů je ve světovém měřítku největší a nejstarší organizací. Zároveň však na ní ulpívají všechny škraloupy dávné i nedávné minulosti, jako je inkvizice či pedofilní skandály. Není tak církev – tato paradoxní organizace – spíše překážkou, která mnoha lidem brání ztotožnit se s poselstvím Ježíše Krista?

Musíme také uznat, že i pro řadu katolických věřících představuje církev problém. Vadí jim církevní instituce, kterou považují za zastaralou, nedokážou se vždy ztotožnit s církevním učením, především v etických otázkách, nelíbí se jim některé konkrétní kroky církevní hierarchie, jakou jsou v naší zemi například tzv. „restituce“. Mnoho lidí říká, že sympatizují s učením evangelia a osobou Ježíše Krista, ale rozhodně ke své víře nepotřebují církve. Nebylo by opravdu lépe zříci se církevní organizace, nebo ji alespoň zásadním způsobem reformovat? Nevyzněl záměr Druhého vatikánského koncilu přiblížit církev modernímu světu do prázdna? Co je vlastně podstatou církve a nač ji potřebujeme?

Vstup volný.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

David Bouma


je katolický teolog a kněz královéhradecké diecéze. Působí na katedře kulturních a náboženských studií na PdF UHK a přednáší fundamentální teologii na KTF UK v Praze.

Více akcí

Ludvík Grundman OP


je dominikán, je členem redakční rady revue Salve, v současnosti působí jako spirituál Církevního gymnázia v Plzni.

Více akcí

Martin Komárek


je český novinář, komentátor, spisovatel a syn bývalého politika a prognostika Valtra Komárka. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory filosofie a ekonomie. Po sametové revoluci v roce 1990 nastoupil do deníku Mladá fronta DNES, kde působí jako komentátor. Učí tvůrčí psaní na FSV UK a obor Média a komunikace na CERGE universitě. Je autorem pravidelných poznámek radiožurnálu. V České televizi moderuje pořad Před půlnocí. Je autorem řady knih.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

NAČ CÍRKEV?

čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Důvěra v církve je u občanů naší země minimální, alespoň podle průzkumů zveřejňovaných v médiích. Naproti tomu největší sbírku na charitní projekty, s výnosy v mnoha desítkách miliónů korun, pořádá každý rok právě katolická církev. Katolická církev s více než miliardou členů je ve světovém měřítku největší a nejstarší organizací. Zároveň však na ní ulpívají všechny škraloupy dávné i nedávné minulosti, jako je inkvizice či pedofilní skandály. Není tak církev – tato paradoxní organizace – spíše překážkou, která mnoha lidem brání ztotožnit se s poselstvím Ježíše Krista?

Musíme také uznat, že i pro řadu katolických věřících představuje církev problém. Vadí jim církevní instituce, kterou považují za zastaralou, nedokážou se vždy ztotožnit s církevním učením, především v etických otázkách, nelíbí se jim některé konkrétní kroky církevní hierarchie, jakou jsou v naší zemi například tzv. „restituce“. Mnoho lidí říká, že sympatizují s učením evangelia a osobou Ježíše Krista, ale rozhodně ke své víře nepotřebují církve. Nebylo by opravdu lépe zříci se církevní organizace, nebo ji alespoň zásadním způsobem reformovat? Nevyzněl záměr Druhého vatikánského koncilu přiblížit církev modernímu světu do prázdna? Co je vlastně podstatou církve a nač ji potřebujeme?

Vstup volný.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

David Bouma


je katolický teolog a kněz královéhradecké diecéze. Působí na katedře kulturních a náboženských studií na PdF UHK a přednáší fundamentální teologii na KTF UK v Praze.

Více akcí

Ludvík Grundman OP


je dominikán, je členem redakční rady revue Salve, v současnosti působí jako spirituál Církevního gymnázia v Plzni.

Více akcí

Martin Komárek


je český novinář, komentátor, spisovatel a syn bývalého politika a prognostika Valtra Komárka. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory filosofie a ekonomie. Po sametové revoluci v roce 1990 nastoupil do deníku Mladá fronta DNES, kde působí jako komentátor. Učí tvůrčí psaní na FSV UK a obor Média a komunikace na CERGE universitě. Je autorem pravidelných poznámek radiožurnálu. V České televizi moderuje pořad Před půlnocí. Je autorem řady knih.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.