úterý
23. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME? | Prof. Adrian Schenker OP vysvětluje, proč musíme číst starou řeckou a samaritánskou bibli

Text pěti knih Mojžíšových se dochoval ve více verzích, jejichž text se liší. Běžnému čtenáři Bible se mohou tyto odchylky zdát na jedné straně nepatrné a bezvýznamné, ale na druhé straně v něm vyvolávají pochybnosti o spolehlivosti dochovaného textu.

Dominikánský biblista Adrian Schenker na příkladu z Deuteronomia 11,30 a příbuzných textů ukazuje, jak odborníci ve své práci uplatňují znalosti starých jazyků, historického zeměpisu, informací od starověkých židovských (Josef Flavius) i křesťanských autorů (Jeroným, Eusebius) a vyznaných textových objevů (Kumrán), aby nám mohli předložit co možná spolehlivý biblický text. Zároveň Adrian Schenker zdůvodňuje, proč a jak mohla různá znění biblického textu vzniknout. Nakonec vykládá, jaký význam mají tyto varianty pro hlubší pochopení biblické zvěsti.

Přednáška bude přednesena v němčině a bude simultánně tlumočena do češtiny. Prosíme zájemce o český překlad, aby se níže zaregistrovali a na každého se tak dostaly sluchátkové přijímače.

Vstup volný.


Zveme dále na přednášky Adriana Schenkera OP konané na KTF UK v Praze:

Středa 24. dubna 2013 od 16:00 hod.

Odborné kolokvium: Biblia Hebraica Quinta und die Problematik einer Edition des Alten Testaments/He­bräischen Bibel

Katolická teologická fakulta UK, Praha 6, Thákurova 3, učebna č. P8

Jednací jazyk: němčina (bez tlumočení)

Vítáni jsou zejména učitelé biblických a příbuzných oborů a doktorandi.

Čtvrtek 25. dubna 2013 od 10:15 hod.

Přednáška: Biblical Anthropology in Leviticus 18–20 (Biblická antropologie v knize Leviticus 18–20)

Katolická teologická fakulta UK, Praha 6, Thákurova 3, učebna č. P3

Přednáška bude přednesena v angličtině (nebude tlumočena do češtiny).


Ohlasy v médiích

Tiskové středisko ČBK, 22. 4. 2013. Čtě­te zde.

Hosté

Adrian Schenker OP


je švýcarský dominikán, se většinu svého života věnuje pedagogické a badatelské činnosti na poli textu Starého zákona (Hebrejské bible) a biblické teologie. Biblická studia absolvoval ve švýcarském Fribourgu (ThLic. 1965), před Papežskou biblickou komisí v Římě obhájil licenciát z biblických věd (1966) svou odbornost dále prohluboval na École biblique et archélogique v Jeruzalémě (1966–67). Doktorát teologie získal na Univerzitě ve Fribourgu (1972). Tam také působil nejprve jako soukromý docent a poté jako titulární profesor starozákonní teologie. V letech 1983 – 1988 zastával funkci vicerektora této univerzity. Od roku 1991 tamtéž působil jako řádný profesor teologie a exegeze Starého zákona, v letech 2002 – 2004 byl ve funkci děkana teologické fakulty. V roce 1997 přednášel jako Mc Carthy Lecturer na Papežském biblickém institutu v Římě. Pracoval jako člen Papežské biblické komise a zastával též funkci prezidenta teologické komise švýcarských biskupů. Jeho vědecká a editorská činnost v oblasti starozákonní textologie má světový dosah. V poslední době je znám především jako jeden z hlavních editorů nového kritického vydání textu Hebrejské bible pod názvem Biblia Hebraica Quinta. Patří také mezi přední experty na tématiku izraelského práva, zákona a kultu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME? | Prof. Adrian Schenker OP vysvětluje, proč musíme číst starou řeckou a samaritánskou bibli

úterý 23. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Text pěti knih Mojžíšových se dochoval ve více verzích, jejichž text se liší. Běžnému čtenáři Bible se mohou tyto odchylky zdát na jedné straně nepatrné a bezvýznamné, ale na druhé straně v něm vyvolávají pochybnosti o spolehlivosti dochovaného textu.

Dominikánský biblista Adrian Schenker na příkladu z Deuteronomia 11,30 a příbuzných textů ukazuje, jak odborníci ve své práci uplatňují znalosti starých jazyků, historického zeměpisu, informací od starověkých židovských (Josef Flavius) i křesťanských autorů (Jeroným, Eusebius) a vyznaných textových objevů (Kumrán), aby nám mohli předložit co možná spolehlivý biblický text. Zároveň Adrian Schenker zdůvodňuje, proč a jak mohla různá znění biblického textu vzniknout. Nakonec vykládá, jaký význam mají tyto varianty pro hlubší pochopení biblické zvěsti.

Přednáška bude přednesena v němčině a bude simultánně tlumočena do češtiny. Prosíme zájemce o český překlad, aby se níže zaregistrovali a na každého se tak dostaly sluchátkové přijímače.

Vstup volný.


Zveme dále na přednášky Adriana Schenkera OP konané na KTF UK v Praze:

Středa 24. dubna 2013 od 16:00 hod.

Odborné kolokvium: Biblia Hebraica Quinta und die Problematik einer Edition des Alten Testaments/He­bräischen Bibel

Katolická teologická fakulta UK, Praha 6, Thákurova 3, učebna č. P8

Jednací jazyk: němčina (bez tlumočení)

Vítáni jsou zejména učitelé biblických a příbuzných oborů a doktorandi.

Čtvrtek 25. dubna 2013 od 10:15 hod.

Přednáška: Biblical Anthropology in Leviticus 18–20 (Biblická antropologie v knize Leviticus 18–20)

Katolická teologická fakulta UK, Praha 6, Thákurova 3, učebna č. P3

Přednáška bude přednesena v angličtině (nebude tlumočena do češtiny).


Ohlasy v médiích

Tiskové středisko ČBK, 22. 4. 2013. Čtě­te zde.

Hosté

Adrian Schenker OP


je švýcarský dominikán, se většinu svého života věnuje pedagogické a badatelské činnosti na poli textu Starého zákona (Hebrejské bible) a biblické teologie. Biblická studia absolvoval ve švýcarském Fribourgu (ThLic. 1965), před Papežskou biblickou komisí v Římě obhájil licenciát z biblických věd (1966) svou odbornost dále prohluboval na École biblique et archélogique v Jeruzalémě (1966–67). Doktorát teologie získal na Univerzitě ve Fribourgu (1972). Tam také působil nejprve jako soukromý docent a poté jako titulární profesor starozákonní teologie. V letech 1983 – 1988 zastával funkci vicerektora této univerzity. Od roku 1991 tamtéž působil jako řádný profesor teologie a exegeze Starého zákona, v letech 2002 – 2004 byl ve funkci děkana teologické fakulty. V roce 1997 přednášel jako Mc Carthy Lecturer na Papežském biblickém institutu v Římě. Pracoval jako člen Papežské biblické komise a zastával též funkci prezidenta teologické komise švýcarských biskupů. Jeho vědecká a editorská činnost v oblasti starozákonní textologie má světový dosah. V poslední době je znám především jako jeden z hlavních editorů nového kritického vydání textu Hebrejské bible pod názvem Biblia Hebraica Quinta. Patří také mezi přední experty na tématiku izraelského práva, zákona a kultu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.