pondělí
20. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POSTSEKULÁRNÍ UMĚNÍ? | Milena Bartlová, Dominik Duka OP, Alois Kölbl, Jaromír Novotný a Josef Pleskot

U příležitosti vydání mezinárodního ekumenického časopisu Kunst und Kirche 1/2013, které je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě, se uskuteční debatní setkání s výjimečnými hosty.

Kunst und Kirche 1/2013 (Springer – Wien – New York) nese podtitul Postsäkular: Zum Beispiel Tschechien / Postsekulární: například Česko. Redaktoři čísla Alois Kölbl z rakouského Štýrského Hradce a Norbert Schmidt z Prahy si kladou otázku, jak vypadá vztah současného umění a spirituality, náboženství a církve v postkomunistické zemi, která je považována za jednu z nejvíce sekularizovaných na světě. Jako metodu si zvolili sérii aktuálních sond, převažují proto rozhovory a výběrové představení zajímavých událostí, staveb a osobností, spíše než obsáhlé bilanční texty, stranou zůstala záměrně většina toho, co by se dalo zařadit do kategorie průměrného „církevního umění“. A možná právě proto působí předložený celek živým, bezprostředním dojmem a podněcuje další otázky a vlastní přemýšlení.

Do komplikovaného vztahu státu a náboženství v České republice nás uvádí rozsáhlý dvojrozhovor s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a i v zahraničí známým teologem a sociologem Tomášem Halíkem. Profesorka Milena Bartlová současnou dějinně zatíženou situaci ukazuje na dvou sporných debatách: o vlastnictví katedrály sv. Víta a obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Historička umění Pavla Pečinková konstatuje, že i „za Božími zády“ v antináboženské době komunistického režimu vznikala vysoce kvalitní díla s hlubokým spirituálním obsahem. Rostislav Koryčánek z Brna se ptá po „Bohu v umění bezbožné země“ po roce 1989 a nalézá překvapivé odpovědi. Portréty tří od sebe tak rozdílných umělců, jako jsou Adriena Šimotová, Jan Knap a Jaromír Novotný, kterého představuje Stafan Kraus z kolínského Muzea umění Kolumba, naznačují šíři současné české výtvarné scény. Rozhovor s Adrienou Šimotovou, která otevřeně mluví o tom, jak jí stáří, nemoc a z toho plynoucí omezení vlastně otevřely nové umělecké cesty, patří bezpochyby k jednomu z vrcholů čísla. Projekty v pražském akademickém kostele Nejsv. Salvátora (Klára Jirsová), klášter trapistů v Novém Dvoře (Norbert Schmidt), nový kostel církve bratrské v Litomyšli (Petr Volf) či pražská Dominikánská 8 (Benedikt Mohelník OP), AP galerie Josefa Pleskota a Galerie Na shledanou u Volyně (Jan Freiberg) ukazují překvapivě vysoký standard, jak lze dané téma u nás uchopit. Závěrečné představení zdevastované kaple v Liběchově (Petr Tej) a tamní jednorázové umělecké intervence studentů z AVU připomíná tíživou realitu, rozsáhlá společensky, kulturně a nábožensky vyprahlá území, která k České republice bohužel také neodmyslitelně pat­ří.

Snad by se dalo souhrnně konstatovat, že v České republice vyrůstá nová generace, která se nezatíženě (a to ať už kriticky, ironicky, plaše, ale snad někdy i zaujatě, nebo dokonce s existenciální naléhavostí) opět obrací k náboženským tématům. Co to všechno přináší, dnes můžeme jen odhadovat. Možná se, jak alespoň naznačuje obálka s fotografií radostného oblaku z pestrobarevných balonků od korejského umělce Choi Jeonghwy, který byl instalován v bývalém jezuitském kostele u Nejsv. Salvátora v Praze, staré antagonismy a zranění odlehčují, a právě tak se otevírají i zcela nové perspektivy.

České číslo Kunst und Kirche vzniklo ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v Praze.

Debatní večer s prezentací časopisu Kunst und Kirche je pořádán ve spolupráci platformy Dominikánská 8, Centra teologie a umění a měsíčníku Art&Antiques. Vstup volný.


Ohlasy v médiích

„In Tschechien gibt es neues Dialogfeld zwischen Kunst und Kirche“ – Theologe Kölbl. Radio Prag, 13. června 2013. Čtěte a poslouchejte zde.

Postsekulární umění. artalk.cz, 16. 5. 2013. Čtě­te zde.

Z tradice se nelze vymanit. artalk.cz, 27. 5. 2013. Čtě­te zde.

Postsekulární umění? Centrum teologie a umění, 16. 5. 2013. Čtě­te zde.

Moderuje: Milena Bartlová

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Alois Kölbl


je rakouský historik umění, redaktor Kunst und Kirche a kněz.

Více akcí

Jaromír Novotný


je český malíř.

Více akcí

Josef Pleskot


je architekt známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

POSTSEKULÁRNÍ UMĚNÍ? | Milena Bartlová, Dominik Duka OP, Alois Kölbl, Jaromír Novotný a Josef Pleskot

pondělí 20. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání mezinárodního ekumenického časopisu Kunst und Kirche 1/2013, které je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě, se uskuteční debatní setkání s výjimečnými hosty.

Kunst und Kirche 1/2013 (Springer – Wien – New York) nese podtitul Postsäkular: Zum Beispiel Tschechien / Postsekulární: například Česko. Redaktoři čísla Alois Kölbl z rakouského Štýrského Hradce a Norbert Schmidt z Prahy si kladou otázku, jak vypadá vztah současného umění a spirituality, náboženství a církve v postkomunistické zemi, která je považována za jednu z nejvíce sekularizovaných na světě. Jako metodu si zvolili sérii aktuálních sond, převažují proto rozhovory a výběrové představení zajímavých událostí, staveb a osobností, spíše než obsáhlé bilanční texty, stranou zůstala záměrně většina toho, co by se dalo zařadit do kategorie průměrného „církevního umění“. A možná právě proto působí předložený celek živým, bezprostředním dojmem a podněcuje další otázky a vlastní přemýšlení.

Do komplikovaného vztahu státu a náboženství v České republice nás uvádí rozsáhlý dvojrozhovor s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a i v zahraničí známým teologem a sociologem Tomášem Halíkem. Profesorka Milena Bartlová současnou dějinně zatíženou situaci ukazuje na dvou sporných debatách: o vlastnictví katedrály sv. Víta a obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Historička umění Pavla Pečinková konstatuje, že i „za Božími zády“ v antináboženské době komunistického režimu vznikala vysoce kvalitní díla s hlubokým spirituálním obsahem. Rostislav Koryčánek z Brna se ptá po „Bohu v umění bezbožné země“ po roce 1989 a nalézá překvapivé odpovědi. Portréty tří od sebe tak rozdílných umělců, jako jsou Adriena Šimotová, Jan Knap a Jaromír Novotný, kterého představuje Stafan Kraus z kolínského Muzea umění Kolumba, naznačují šíři současné české výtvarné scény. Rozhovor s Adrienou Šimotovou, která otevřeně mluví o tom, jak jí stáří, nemoc a z toho plynoucí omezení vlastně otevřely nové umělecké cesty, patří bezpochyby k jednomu z vrcholů čísla. Projekty v pražském akademickém kostele Nejsv. Salvátora (Klára Jirsová), klášter trapistů v Novém Dvoře (Norbert Schmidt), nový kostel církve bratrské v Litomyšli (Petr Volf) či pražská Dominikánská 8 (Benedikt Mohelník OP), AP galerie Josefa Pleskota a Galerie Na shledanou u Volyně (Jan Freiberg) ukazují překvapivě vysoký standard, jak lze dané téma u nás uchopit. Závěrečné představení zdevastované kaple v Liběchově (Petr Tej) a tamní jednorázové umělecké intervence studentů z AVU připomíná tíživou realitu, rozsáhlá společensky, kulturně a nábožensky vyprahlá území, která k České republice bohužel také neodmyslitelně pat­ří.

Snad by se dalo souhrnně konstatovat, že v České republice vyrůstá nová generace, která se nezatíženě (a to ať už kriticky, ironicky, plaše, ale snad někdy i zaujatě, nebo dokonce s existenciální naléhavostí) opět obrací k náboženským tématům. Co to všechno přináší, dnes můžeme jen odhadovat. Možná se, jak alespoň naznačuje obálka s fotografií radostného oblaku z pestrobarevných balonků od korejského umělce Choi Jeonghwy, který byl instalován v bývalém jezuitském kostele u Nejsv. Salvátora v Praze, staré antagonismy a zranění odlehčují, a právě tak se otevírají i zcela nové perspektivy.

České číslo Kunst und Kirche vzniklo ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v Praze.

Debatní večer s prezentací časopisu Kunst und Kirche je pořádán ve spolupráci platformy Dominikánská 8, Centra teologie a umění a měsíčníku Art&Antiques. Vstup volný.


Ohlasy v médiích

„In Tschechien gibt es neues Dialogfeld zwischen Kunst und Kirche“ – Theologe Kölbl. Radio Prag, 13. června 2013. Čtěte a poslouchejte zde.

Postsekulární umění. artalk.cz, 16. 5. 2013. Čtě­te zde.

Z tradice se nelze vymanit. artalk.cz, 27. 5. 2013. Čtě­te zde.

Postsekulární umění? Centrum teologie a umění, 16. 5. 2013. Čtě­te zde.

Moderuje: Milena Bartlová

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Alois Kölbl


je rakouský historik umění, redaktor Kunst und Kirche a kněz.

Více akcí

Jaromír Novotný


je český malíř.

Více akcí

Josef Pleskot


je architekt známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.