úterý
7. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY | Aneb s čím jel kardinál Dominik Duka do Peru a co si odtamtud přivezl

Začátkem listopadu uplynulého roku navštívil kardinál Dominik Duka OP Peru. Cesta za oceán byla přirozeným prodloužením přátelství s bývalým peruánským velvyslancem Albertem Salas Barahonou, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům. A protože za součást své diplomatické mise považuje šíření úcty k národním světcům své země, daroval řádovému kostelu v Praze sochu svatého dominikána Martina de Porres.

Při příležitosti 50. výročí kanonizace sv. Martina de Porres OP pronesl kardinál Duka 5. listopadu 2012 přednášku na Universidad de San Martín de Porres v Limě. Zamýšlí se v ní nad lidskou důstojností a svobodou v souvislosti s objevením Nového světa – Ameriky, které Evropě nastolilo otázku nového chápání práva, suverenity, náboženské svobody, lidské důstojnosti a svobody obecně. Sama Evropa hledala už v patnáctém století autentickou formu konfesní svobody tváří tvář reformnímu hnutí utrakvismu. Na jejím promýšlení se významně podílel dominikán Jindřich z Bitterfeldu. O století později to byl americký kontinent, který novověku otevřel cestu ke svobodě, ale byla to především Peru, která se na tomto vývoji od počátku podílela jak svým životem, tak duchovně intelektuálním potenciálem. Nezastupitelnou roli v tom sehráli dominikánští teologové ze Salamanky.

Při této cestě sám kardinál Duka „objevil Ameriku“, tu latinsko-americkou. Jaké zkušenosti tam získal? Jak se pod dojmem této cesta změnil jeho pohled na naše domácí poměry? V čem se může stará a unavená Evropa inspirovat od mladé a dynamické společnosti Jižní Ameriky? Splatil starý kontinent zbohatlý indiánským zlatem svůj dluh vůči „Západní Indii“?

Stejně jako byl bývalý český velvyslanec v Peru Jan Kopecký zkušeným průvodcem kardinála Duky na objevné cestě, bude naším průvodcem zajímavým večerem.

Debata v češtině bude simultánně tlumočena do španělštiny. Prosíme zájemce o španělský překlad, aby se níže zaregistrovali kvůli zajištění sluchátkových přijímačů.

Vstup volný.

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY | Aneb s čím jel kardinál Dominik Duka do Peru a co si odtamtud přivezl

úterý 7. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Začátkem listopadu uplynulého roku navštívil kardinál Dominik Duka OP Peru. Cesta za oceán byla přirozeným prodloužením přátelství s bývalým peruánským velvyslancem Albertem Salas Barahonou, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům. A protože za součást své diplomatické mise považuje šíření úcty k národním světcům své země, daroval řádovému kostelu v Praze sochu svatého dominikána Martina de Porres.

Při příležitosti 50. výročí kanonizace sv. Martina de Porres OP pronesl kardinál Duka 5. listopadu 2012 přednášku na Universidad de San Martín de Porres v Limě. Zamýšlí se v ní nad lidskou důstojností a svobodou v souvislosti s objevením Nového světa – Ameriky, které Evropě nastolilo otázku nového chápání práva, suverenity, náboženské svobody, lidské důstojnosti a svobody obecně. Sama Evropa hledala už v patnáctém století autentickou formu konfesní svobody tváří tvář reformnímu hnutí utrakvismu. Na jejím promýšlení se významně podílel dominikán Jindřich z Bitterfeldu. O století později to byl americký kontinent, který novověku otevřel cestu ke svobodě, ale byla to především Peru, která se na tomto vývoji od počátku podílela jak svým životem, tak duchovně intelektuálním potenciálem. Nezastupitelnou roli v tom sehráli dominikánští teologové ze Salamanky.

Při této cestě sám kardinál Duka „objevil Ameriku“, tu latinsko-americkou. Jaké zkušenosti tam získal? Jak se pod dojmem této cesta změnil jeho pohled na naše domácí poměry? V čem se může stará a unavená Evropa inspirovat od mladé a dynamické společnosti Jižní Ameriky? Splatil starý kontinent zbohatlý indiánským zlatem svůj dluh vůči „Západní Indii“?

Stejně jako byl bývalý český velvyslanec v Peru Jan Kopecký zkušeným průvodcem kardinála Duky na objevné cestě, bude naším průvodcem zajímavým večerem.

Debata v češtině bude simultánně tlumočena do španělštiny. Prosíme zájemce o španělský překlad, aby se níže zaregistrovali kvůli zajištění sluchátkových přijímačů.

Vstup volný.

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.