čtvrtek
30. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

Rozpravy u dominikánů

Naše současná společnost pochybuje o reálné, existenciální možnosti manželství, či alespoň úspěšného manželství. Zato o právní a morální možnosti manželství rozvést nepochybuje snad nikdo. „Rozvedla“ se dnes společnost s manželstvím jako takovým?

Dochází tak ke zvláštnímu paradoxu. Vždyť jsme zároveň svědky, ve Francii i jinde, stále silnějších požadavků na „manželství pro všechny“, tedy zejména pro homosexuály. Někteří z nich dokonce žádají možnost „rozvést se jako všichni ostatní“. Nezaspala Církev v dané situaci dobu, když stále tvrdošíjně trvá na tradiční podobě manželství a ještě zdůrazňuje jeho nerozlučitelnosti? Přitom právě neschopnost dostát tomuto závazku se projevuje stále výrazněji i v životě mnohých katolíků. Jak se opravdu křesťansky zachovat k těm z nich, kteří svou víru chtějí brát vážně a přitom uzavřou další, civilní sňatek? Či naopak těm, kdo své vztahy odmítají prožívat v instituciali­zovaném svazku?

Vstup volný.

Moderuje: Ludvík Grundman OP

Hosté

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Damián Němec OP


dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

čtvrtek 30. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Naše současná společnost pochybuje o reálné, existenciální možnosti manželství, či alespoň úspěšného manželství. Zato o právní a morální možnosti manželství rozvést nepochybuje snad nikdo. „Rozvedla“ se dnes společnost s manželstvím jako takovým?

Dochází tak ke zvláštnímu paradoxu. Vždyť jsme zároveň svědky, ve Francii i jinde, stále silnějších požadavků na „manželství pro všechny“, tedy zejména pro homosexuály. Někteří z nich dokonce žádají možnost „rozvést se jako všichni ostatní“. Nezaspala Církev v dané situaci dobu, když stále tvrdošíjně trvá na tradiční podobě manželství a ještě zdůrazňuje jeho nerozlučitelnosti? Přitom právě neschopnost dostát tomuto závazku se projevuje stále výrazněji i v životě mnohých katolíků. Jak se opravdu křesťansky zachovat k těm z nich, kteří svou víru chtějí brát vážně a přitom uzavřou další, civilní sňatek? Či naopak těm, kdo své vztahy odmítají prožívat v instituciali­zovaném svazku?

Vstup volný.

Moderuje: Ludvík Grundman OP

Hosté

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Damián Němec OP


dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.