čtvrtek
18. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

RADOST BÝT CÍRKVÍ | 100. výročí narození Josefa Zvěřiny

Výzvy paměti

Počátkem května 2013 uplyne 100 let od narození významného českého kněze, teologa, svědka víry v každé situaci a obránce lidských práv Josefa Zvěřiny. Patřil ke generaci nadějných mužů církve, kteří se koncem třicátých let minulého století vraceli ze svých římských studií se špičkovým vzděláním a novými impulzy. Byl připraven pro teologickou akademickou dráhu, ale mohl tak působit jen pár let.

Narodil se 3. května 1913 ve Stříteži na Vysočině v rodině strojního zámečníka. Na doporučení místního faráře se odhodlal ke studiu na gymnáziu a roku 1937 byl po studiích teologie a filosofie na lateránském Ateneu vysvěcen v Římě na kněze. Již během druhé světové války byl přes rok internován pro svůj „protiněmecký“ postoj. Po studijním pobytu v Paříži v letech 1946–1947 stačil na Karlově Univerzitě získat doktorát. Začátkem roku 1952 byl spolu s dalšími třiceti katolíky zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Vrátil se po téměř čtrnácti letech v roce 1965. Prošel několika manuálními zaměstnáními, sloužil jako teolog v podzemní církvi, učil a vychovával řeholnice a studenty připravující se na kněžství. Mezi prvními podepsal Chartu 77, publikoval v mnoha odborných časopisech v cizině. V srpnu 1990 náhle umírá při koupání v moři.

Vstup volný.

Hosté

Marie Rút Křížková

Více akcí

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

Mireia Ryšková


je teoložka, biblistka se zaměřením na počátky křesťanství a teologii apoštola Pavla. Od roku 2005 působí na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze. Je autorkou knih Pavel z Tarsu a jeho svět (2014), Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona (2019) či Hledání Boží tváře (2020).

Více akcí

Jan Stříbrný


je historik, působil jako dlouholetý viceprezident České křesťanské akademie, zodpovědný za historické výzkumné projekty. Zabýval se historií druhého odboje a po r. 1989 se věnuje českým církevním dějinám ve 20. století, zejména v letech německé okupace a druhé světové války.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

RADOST BÝT CÍRKVÍ | 100. výročí narození Josefa Zvěřiny

čtvrtek 18. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Výzvy paměti

Počátkem května 2013 uplyne 100 let od narození významného českého kněze, teologa, svědka víry v každé situaci a obránce lidských práv Josefa Zvěřiny. Patřil ke generaci nadějných mužů církve, kteří se koncem třicátých let minulého století vraceli ze svých římských studií se špičkovým vzděláním a novými impulzy. Byl připraven pro teologickou akademickou dráhu, ale mohl tak působit jen pár let.

Narodil se 3. května 1913 ve Stříteži na Vysočině v rodině strojního zámečníka. Na doporučení místního faráře se odhodlal ke studiu na gymnáziu a roku 1937 byl po studiích teologie a filosofie na lateránském Ateneu vysvěcen v Římě na kněze. Již během druhé světové války byl přes rok internován pro svůj „protiněmecký“ postoj. Po studijním pobytu v Paříži v letech 1946–1947 stačil na Karlově Univerzitě získat doktorát. Začátkem roku 1952 byl spolu s dalšími třiceti katolíky zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Vrátil se po téměř čtrnácti letech v roce 1965. Prošel několika manuálními zaměstnáními, sloužil jako teolog v podzemní církvi, učil a vychovával řeholnice a studenty připravující se na kněžství. Mezi prvními podepsal Chartu 77, publikoval v mnoha odborných časopisech v cizině. V srpnu 1990 náhle umírá při koupání v moři.

Vstup volný.

Hosté

Marie Rút Křížková

Více akcí

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

Mireia Ryšková


je teoložka, biblistka se zaměřením na počátky křesťanství a teologii apoštola Pavla. Od roku 2005 působí na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze. Je autorkou knih Pavel z Tarsu a jeho svět (2014), Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona (2019) či Hledání Boží tváře (2020).

Více akcí

Jan Stříbrný


je historik, působil jako dlouholetý viceprezident České křesťanské akademie, zodpovědný za historické výzkumné projekty. Zabýval se historií druhého odboje a po r. 1989 se věnuje českým církevním dějinám ve 20. století, zejména v letech německé okupace a druhé světové války.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.