čtvrtek
16. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PEČEŤ DUCHA | O biřmování teologicky a prakticky

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, a proto ji přijímají mladí dospívající křesťané… Takto ji alespoň vnímá většina katolických věřících i pastýřů církve. Málokdo se pozastaví nad tím, že se svátost biřmování uděluje obvykle dlouho po prvním přijetí eucharistie, které by naopak mělo být vrcholem křesťanské iniciace. Má tato zaběhnutá praxe oporu v tradici církve? Lze ji považovat za správnou?

Je jistě pravdou, že tradiční pořadí svátostí křesťanské iniciace – křest, biřmování, eucharistie – bylo zachováváno po dlouhá staletí. Ke změně pořadí, které dnes většině laiků i pastýřů přijde zcela normální, ale také vedly dobré důvody. Církevní praxe se přece v řadě oblastí vyvíjí a přizpůsobuje. Možná nastal čas přizpůsobit udělování svátostí křesťanské iniciace novým podmínkám naší doby.

Debatní večer bude jistě přínosný pro všechny, kdo se na přijetí svátosti biřmování připravují, pro ty, kdo k jejímu přijetí připravují jiné, a stejně tak pro ty, kdo tuto svátost přijali před lety či teprve nedávno.

Vstup volný.

Moderuje: Eva Fuchsová

Hosté

Jan Houkal


je farář u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Aleš Opatrný


je kněz, teolog a autor duchovní literatury. Mezi lety 1991–2004 byl vedoucím Pastoračního střediska pražské arcidiecéze. Vyučuje pastorální obory na KTF UK. Je mj. autorem knihy Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (2002).

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PEČEŤ DUCHA | O biřmování teologicky a prakticky

čtvrtek 16. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, a proto ji přijímají mladí dospívající křesťané… Takto ji alespoň vnímá většina katolických věřících i pastýřů církve. Málokdo se pozastaví nad tím, že se svátost biřmování uděluje obvykle dlouho po prvním přijetí eucharistie, které by naopak mělo být vrcholem křesťanské iniciace. Má tato zaběhnutá praxe oporu v tradici církve? Lze ji považovat za správnou?

Je jistě pravdou, že tradiční pořadí svátostí křesťanské iniciace – křest, biřmování, eucharistie – bylo zachováváno po dlouhá staletí. Ke změně pořadí, které dnes většině laiků i pastýřů přijde zcela normální, ale také vedly dobré důvody. Církevní praxe se přece v řadě oblastí vyvíjí a přizpůsobuje. Možná nastal čas přizpůsobit udělování svátostí křesťanské iniciace novým podmínkám naší doby.

Debatní večer bude jistě přínosný pro všechny, kdo se na přijetí svátosti biřmování připravují, pro ty, kdo k jejímu přijetí připravují jiné, a stejně tak pro ty, kdo tuto svátost přijali před lety či teprve nedávno.

Vstup volný.

Moderuje: Eva Fuchsová

Hosté

Jan Houkal


je farář u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Aleš Opatrný


je kněz, teolog a autor duchovní literatury. Mezi lety 1991–2004 byl vedoucím Pastoračního střediska pražské arcidiecéze. Vyučuje pastorální obory na KTF UK. Je mj. autorem knihy Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (2002).

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.