Proběhlé akce

Filtrovat akce:

středa
8. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O MODLITBĚ PÁNĚ | Sv. Augustin

středa 8. 1. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Jak se máme modlit? A o co v modlitbě prosit? A proč vůbec prosit, když Bůh ví, co potřebujeme? Svatý Augustin nám skrze své promluvy o otčenáši nabídne odpovědi na všechny tyto otázky.

Hosté: David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
18. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

JAKO ADAM V RÁJI | Jak zpíval první člověk?

středa 18. 12. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Jak zněl rajský zpěv? Byl zpěv Adama a Evy podobný hlasům andělů? Představa rajské hudby v nás vyvolává mnoho otázek. V prosincové prezentaci se pokusíme hledat společné prvky zpěvu rozmanitých kultur a položíme si otázku, jak si Adamův zpěv představovala svatá Hildegarda.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ADVENTNÍ KONCERT S HARFOU, FLÉTNOU A SMYČCI | Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského, Ivana Pokorná – harfa, Jaroslav Pelikán - flétna

čtvrtek 12. 12. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Již pátý tradiční adventní koncert souboru Martinů Strings Prague u dominikánů. V adventním čase se zaposloucháme do slavnostních tónů harfy a příčné flétny za doprovodu smyčců od Vivaldiho, Schuberta, Corelliho, Dvořáka a Pelikána.

Spolupořadatelem akce je Městská část Praha 1. Koncert se koná za podpory Nadace Život umělce a soukromých sponzorů.

Vstupné dobrovolné.

zobrazit podrobnosti

středa
11. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O SVÁTOSTECH OBECNĚ V TEOLOGICKÉ SUMĚ | Sv. Tomáš Akvinský

středa 11. 12. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Co jsou to vlastně svátosti? Potřebujeme je vůbec ke spáse? A odkud se bere jejich moc? Odpovědi budeme hledat v Teologické sumě svatého Tomáše Akvinského.

Hosté: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
9. 12.
18:00

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

DVOJÍ SEKULARIZACE EVROPY?

pondělí 9. 12. 2019 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Tématem diskuse bude víra nevěřících a její odlišné aspekty v zemích bývalého sovětského bloku a v zemích Západní Evropy. Je mezi těmito oblastmi stále ještě rozdíl v povaze víry nevěřících, nebo se smývá v procesu globalizace? Jaké faktory jsou důvodem rozdílů mezi přístupy k náboženství a sekularizaci v jednotlivých postkomunistických zemích? A co mají tyto postkomunistické země dnes společného se Západem. V co věří nevěřící? Jaké je spiritualita těchto lidí? Považují něco za posvátné?

Hosté: Eberhard Tiefensee, Paul Zulehner

zobrazit podrobnosti

středa
27. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SHINING | Martin Skalický

středa 27. 11. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Umění a architektura

Výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a, která bude zahájena hudební performancí studentů pražské HAMU pod vedením Jana Trojana.

Martin Skalický doslova naplňuje staré formy novým obsahem. Jeho nejnovější sochy vznikají sice jako otisky ze silikonovo-sádrových forem sejmutých ze starých artefaktů, nicméně výsledkem je pokaždé originál. Vrstvení, otisk, konfrontace s místem a jeho starou výzdobou, vážný i ironický komentář, otázky při odkrývání zapomenutých souvislostí a tvorbě aktuálního celku, posouvání či změny významů, to jsou ve zkratce hlavní témata souboru instalací Shining.

Hosté: Martin Skalický

zobrazit podrobnosti

sobota
23. 11.
09:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

OD ZOUFALSTVÍ K VÍŘE? | Kierkegaardova filozofie dnes

sobota 23. 11. 2019 v 09.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

Dánský filozof Søren Kierkegaard (1813–1855) je dnes známý zejména jako hlavní představitel filozofie existence. Kierkegaard je však myslitel, kterého lze těžko zařadit do nějakého určitého proudu filozofie, teologie nebo literatury. Jeho multižánrová tvorba se vymyká standartním kategoriím. Kierkegaardova inovativní reflexe fenoménů jako volba sebe samého, zoufalství, víra, úzkost či životní stádia výrazně ovlivnila moderní filozofii, teologii, psychologii a literaturu. Přestože Kierkegaard v 19. století nepatřil do „kánonu“ významných myslitelů, první polovina 20. století přinesla zásadní zlom.

Hosté: Česlav Peter Šajda OP

zobrazit podrobnosti

úterý
19. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

OVÁL 05 | současná poezie a hudba

úterý 19. 11. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Ovál

Poetické večery, které vede Anna Beata Háblová, hudebně doprovázejí pedagogové a studenti pražské HAMU.

Hosté: Anna Beata Háblová, Vojtěch Kučera, Radek Štěpánek

zobrazit podrobnosti

středa
13. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ROZMLUVY 11–14 | Jan Cassianus

středa 13. 11. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Starověká křesťanská literatura je stále mladá a svěží. A takové jsou i Cassianovy Rozmluvy, plné moudrosti a inspirace pro každou dobu. Jejich prostřednictvím se můžeme zaposlouchat do vyprávění mistrů egyptského mnišství o duchovním životě a Boží milosti.

Hosté: Ondřej Koupil

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
7. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

30 LET | církev ve svobodě, svoboda v církvi

čtvrtek 7. 11. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Výzvy paměti

Listopadové události roku 1989 postavily spolu s celou společností do nové situace také církev. Církev získala nevídanou svobodu pro své působení a bylo jen na ní, jak s touto možností naloží. Svobodná společnost působí na církev a klade na ni mnohé nároky. Církev by měla být také místem svobody pro své členy. Pozvaní hosté i moderátor byli aktéry i pozorovateli všech těchto procesů a budou kriticky debatovat o této své zkušenosti.

Hosté: Jaroslav Šebek, Petr Vizina

zobrazit podrobnosti

středa
23. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

HUDBA ČASŮ SV. DOMINIKA | Co poslouchal sv. Dominik?

středa 23. 10. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Zakladatel kazatelského řádu zpíval rád. Během společných modliteb povzbuzoval bratry k razantnímu zpěvu a s radostnou písní procházel okolím, kde nebyl vítán. První z celoroční série hudebních večerů věnujeme hudbě časů sv. Dominika, od chorálu přes španělské cantigas až po rafinované skladby pařížských skladatelů.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
16. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

CAPELLA CRACOVIENSIS | Koncert

středa 16. 10. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Koncert z cyklu Salon Polski prostorách barokního refektáře kláštera sv. Jiljí na Starém Městě přinese tentokrát hudbu romantického a klasicistního repertoáru v podání předního polského orchestru staré hudby Capella Cracoviensis.

zobrazit podrobnosti

středa
9. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ | Petr Macek

středa 9. 10. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

„Pravda je sama o sobě nejkrásnější, nejvznešenější radostí pro člověka.“ – Jak se toto motto otisklo do života a díla Metoděje Habáně OP, významného českého dominikána, filosofa a duchovního učitele?

Hosté: Petr Macek

zobrazit podrobnosti

středa
12. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O TROJICI | Tomáš Akvinský

středa 12. 6. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Pojednání o Nejsvětější Trojici patří k nejobtížnějším místům Teologické sumy svatého Tomáše. Je vystavěno na pojmech, které běžně nepoužíváme: esence, hypostaze, perichoreze… Co znamenají a především – co říkají o našem praktickém duchovním životě?

Hosté: David Svoboda

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA | Johann Sebastian Bach

čtvrtek 23. 5. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Je vůbec možné ukázat věčnost pomocí hudby? Jaký čas považoval Bach za nejlepší? Co mají společného tance jihoamerických domorodců a díla evropských skladatelů? Chaconne, passacaglia – je v tom nějaký kanón?

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti