středa
14. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Být živí v Bohu | Timothy Radcliffe

Dominikánský knižní salón

„Naše slova musejí být součástí nepořádku a chaosu životů lidí, součástí toho, čím trpí a z čeho se radují; jinak budou prázdná. Nebudou odrážet Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi (srov. Jan 1, 14) a které nás zve, abychom měli podíl na jeho životě v plnosti. Když budeme pravdiví vůči složitostem lidského zápasu o to, jít stále dál, když budeme dělat ta nejméně špatná rozhodnutí, když budeme pravdiví ve svém nemotorném vyjadřování lásky, tak možná lidé zpozorní a všimnou si toho, co k tomu máme my křesťané říci.“

Křesťanská víra je pozváním k plnosti života v přátelství s Bohem a lidmi. Jak toto pozvání tlumočit lidem dnešního světa? Jak novým způsobem uchopit a předávat „starou“ dobrou zprávu, udržet vše podstatné a zároveň odstranit nepravdivé, zkreslující nánosy a předsudky?

Timothy Radcliffe nás zve na vzrušující objevnou cestu směřující k odhalení toho, co znamená být živí v Bohu. Nechme se vyvést ze zatuchlého vězení na čerstvý vzduch pravdivě prožívané víry, od černobílého vidění k barevnému, kdy víra osvěcuje všechno, co děláme a čím jsme. Nechme se osvobodit, uzdravit a naplnit životem.

Moderuje: Marie Kašparová OP

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Být živí v Bohu | Timothy Radcliffe

středa 14. 6. 2023 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

„Naše slova musejí být součástí nepořádku a chaosu životů lidí, součástí toho, čím trpí a z čeho se radují; jinak budou prázdná. Nebudou odrážet Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi (srov. Jan 1, 14) a které nás zve, abychom měli podíl na jeho životě v plnosti. Když budeme pravdiví vůči složitostem lidského zápasu o to, jít stále dál, když budeme dělat ta nejméně špatná rozhodnutí, když budeme pravdiví ve svém nemotorném vyjadřování lásky, tak možná lidé zpozorní a všimnou si toho, co k tomu máme my křesťané říci.“

Křesťanská víra je pozváním k plnosti života v přátelství s Bohem a lidmi. Jak toto pozvání tlumočit lidem dnešního světa? Jak novým způsobem uchopit a předávat „starou“ dobrou zprávu, udržet vše podstatné a zároveň odstranit nepravdivé, zkreslující nánosy a předsudky?

Timothy Radcliffe nás zve na vzrušující objevnou cestu směřující k odhalení toho, co znamená být živí v Bohu. Nechme se vyvést ze zatuchlého vězení na čerstvý vzduch pravdivě prožívané víry, od černobílého vidění k barevnému, kdy víra osvěcuje všechno, co děláme a čím jsme. Nechme se osvobodit, uzdravit a naplnit životem.

Moderuje: Marie Kašparová OP

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.