středa
10. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Kázání během roku | Bernard z Clairvaux

Dominikánský knižní salón

„Nehledejte nic jiného tolik jako jeho, ani cokoli jiného po něm. Hledejte jeho. Snáze pomine nebe i země, než abychom hledali a nenacházeli, prosili a nedostali, klepali a neviděli přitom, jak se dveře otvírají.“

Nakloňme své uši a naslouchejme slovům svatého Bernarda, která k nám pronáší z kazatelny během liturgického mezidobí.

Předkládaná kázání jsou sice určena k různým příležitostem, ale všechna spojuje jedno základní a jasné nasměrování: mají v nás prohloubit touhu po Bohu a seznámit nás s prostředky, jak se s Bohem v pravdě a lásce sjednocovat a jak vést život prosté vroucí modlitby a odevzdanosti do Božích rukou. Nechme se inspirovat slovy i příkladem svatého Bernarda a spolu s ním přijměme naše povolání stát se Božími dětmi. Nebojme se růst v poznání a milování Boha směrem k blaženému patření na jeho tvář.

Moderuje: Markéta Koronthályová

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Kázání během roku | Bernard z Clairvaux

středa 10. 5. 2023 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

„Nehledejte nic jiného tolik jako jeho, ani cokoli jiného po něm. Hledejte jeho. Snáze pomine nebe i země, než abychom hledali a nenacházeli, prosili a nedostali, klepali a neviděli přitom, jak se dveře otvírají.“

Nakloňme své uši a naslouchejme slovům svatého Bernarda, která k nám pronáší z kazatelny během liturgického mezidobí.

Předkládaná kázání jsou sice určena k různým příležitostem, ale všechna spojuje jedno základní a jasné nasměrování: mají v nás prohloubit touhu po Bohu a seznámit nás s prostředky, jak se s Bohem v pravdě a lásce sjednocovat a jak vést život prosté vroucí modlitby a odevzdanosti do Božích rukou. Nechme se inspirovat slovy i příkladem svatého Bernarda a spolu s ním přijměme naše povolání stát se Božími dětmi. Nebojme se růst v poznání a milování Boha směrem k blaženému patření na jeho tvář.

Moderuje: Markéta Koronthályová

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.