úterý
18. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Postaveny navzdory | Sakrální architektura 1948–1989

Umění a architektura

Jaké sakrální stavby u nás v letech 1948–1989 vznikly? Jak reflektují vývoj k němuž docházelo v profánní architektuře a v liturgice? Jak vlastně vypadal každodenní život věřících komunit a jak se do nich promítlo Pražské jaro či reformy Druhého vatikánského koncilu? Jakým způsobem se k těmto stavbám a dílům stavět dnes?

Sakrální výstavba se po 2. světové válce začala v Evropě znovu rozvíjet. Současně pokračovalo hledání podoby kostela, která by zahrnula jak podněty architektonické a technologické, tak i liturgické a ekleziologické. Na východní straně železné opony však byly tyto procesy komplikovanější.

Debata o sakrální architektuře a církevních dějinách spojená s prezentací knihy Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989.

Moderuje: Klára Jirsová

Hosté

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Norbert Schmidt


je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. Dlouhodobě se zajímá o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma i publikuje. Působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota.

Více akcí

Michal Sklenář


je historik a teolog, působí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se dějinami římskokatolické církve v českých zemích ve druhé polovině 20. století, liturgikou a jejími dějinami v českém prostředí.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Postaveny navzdory | Sakrální architektura 1948–1989

úterý 18. 4. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Umění a architektura

Jaké sakrální stavby u nás v letech 1948–1989 vznikly? Jak reflektují vývoj k němuž docházelo v profánní architektuře a v liturgice? Jak vlastně vypadal každodenní život věřících komunit a jak se do nich promítlo Pražské jaro či reformy Druhého vatikánského koncilu? Jakým způsobem se k těmto stavbám a dílům stavět dnes?

Sakrální výstavba se po 2. světové válce začala v Evropě znovu rozvíjet. Současně pokračovalo hledání podoby kostela, která by zahrnula jak podněty architektonické a technologické, tak i liturgické a ekleziologické. Na východní straně železné opony však byly tyto procesy komplikovanější.

Debata o sakrální architektuře a církevních dějinách spojená s prezentací knihy Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989.

Moderuje: Klára Jirsová

Hosté

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Norbert Schmidt


je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. Dlouhodobě se zajímá o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma i publikuje. Působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota.

Více akcí

Michal Sklenář


je historik a teolog, působí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se dějinami římskokatolické církve v českých zemích ve druhé polovině 20. století, liturgikou a jejími dějinami v českém prostředí.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.