čtvrtek
1. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Dietrich Bonhoeffer | Tváří v tvář zlu

Rozpravy o církvi

Německý luterský teolog Dietrich Bonhoeffer oponoval nacistickému režimu církevně i občansky, modlitbou i činem: když zpíval gregoriánský chorál a zachraňoval Židy, když se, zapojen do příprav protihitlerovského puče, modlil za vojenskou porážku své vlasti.

Co znamená pro křesťana angažovat se? Jak se taková angažovanost projevuje v extrémní situaci nesvobody? Na co kladl Bonhoeffer důrazy ve své teologii? Čím pro nás může být inspirativní dnes?

Dietrich Bonhoeffer po celých dvanáct let vzdoroval totalitnímu nacistickému režimu, který byl otevřeně protižidovský a skrytě protikřesťanský. Nacisty byl popraven 9. dubna 1945.

Nové vydání jeho listů z vězení je revizí překladu, který vyšel česky pod názvem Na cestě k svobodě: listy z vězení v r. 1991. Toto vydání obsahuje jak vzájemnou korespondenci Bonhoeffera a jeho přítele Eberharda Bethgeho, tak i listy jeho rodičů, a je doplněné o části dopisů, které byly v českém vydání vynechané.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Noemi Bravená


je teoložka a psycholožka. Zabývá se obecnou a náboženskou pedagogikou, katechetikou, teologií a filozofií dětí. Působí na katedře praktické teologie HTF UK v Praze. Je přední odbornicí na dílo Dietricha Bonhoeffera,

Více akcí

Kateřina Lachmanová


je teoložka a psycholožka. Od r. 2005 pracuje v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském, věnuje se pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové a exerciční činnosti. Externě vyučuje na KTF v Praze a v Olomouci.

Více akcí

Jan Štefan


je teolog, je vedoucí katedry systematické teologie na ETF UK v Praze, zaměřuje se na soteriologii, eklesiologii a eschatologii v luterském pohledu, s ekumenickým výhledem, zejména v dílech Martina Luthera, Karla Bartha a Dietricha Bonhoeffera.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Dietrich Bonhoeffer | Tváří v tvář zlu

čtvrtek 1. 6. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Rozpravy o církvi

Německý luterský teolog Dietrich Bonhoeffer oponoval nacistickému režimu církevně i občansky, modlitbou i činem: když zpíval gregoriánský chorál a zachraňoval Židy, když se, zapojen do příprav protihitlerovského puče, modlil za vojenskou porážku své vlasti.

Co znamená pro křesťana angažovat se? Jak se taková angažovanost projevuje v extrémní situaci nesvobody? Na co kladl Bonhoeffer důrazy ve své teologii? Čím pro nás může být inspirativní dnes?

Dietrich Bonhoeffer po celých dvanáct let vzdoroval totalitnímu nacistickému režimu, který byl otevřeně protižidovský a skrytě protikřesťanský. Nacisty byl popraven 9. dubna 1945.

Nové vydání jeho listů z vězení je revizí překladu, který vyšel česky pod názvem Na cestě k svobodě: listy z vězení v r. 1991. Toto vydání obsahuje jak vzájemnou korespondenci Bonhoeffera a jeho přítele Eberharda Bethgeho, tak i listy jeho rodičů, a je doplněné o části dopisů, které byly v českém vydání vynechané.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Noemi Bravená


je teoložka a psycholožka. Zabývá se obecnou a náboženskou pedagogikou, katechetikou, teologií a filozofií dětí. Působí na katedře praktické teologie HTF UK v Praze. Je přední odbornicí na dílo Dietricha Bonhoeffera,

Více akcí

Kateřina Lachmanová


je teoložka a psycholožka. Od r. 2005 pracuje v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském, věnuje se pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové a exerciční činnosti. Externě vyučuje na KTF v Praze a v Olomouci.

Více akcí

Jan Štefan


je teolog, je vedoucí katedry systematické teologie na ETF UK v Praze, zaměřuje se na soteriologii, eklesiologii a eschatologii v luterském pohledu, s ekumenickým výhledem, zejména v dílech Martina Luthera, Karla Bartha a Dietricha Bonhoeffera.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.