čtvrtek
25. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Konspirace

Revue Salve
Aktuální společenská témata

Konspirační teorie se v posledních letech staly významným společenským jevem, který vzbuzuje obavy a posiluje stav „rozdělené společnosti“. Nejedná se jen o soukromé přesvědčení jednotlivců, ale velkých skupin lidí; daří se jim i v křesťanském prostředí. Proč k tomuto nárůstu vlivu konspiračních teorií dochází? Kde mají původ hlavní konspirační teorie, kterým se v Čechách daří? Jak a jaké konspirace se šíří na sociálních sítích? S jakými dezinformacemi se pojí?


Moderuje: Matěj Senft

Hosté

Václav Cvrček


je lingivsta, zabývá se popisem češtiny zejm. s využitím rozsáhlých elektronických korpusů a kvantitativních metod. V letech 2013–2016 pracoval jako ředitel projektu Český národní korpus, od roku 2016 je zástupcem ředitele. Odborně se v poslední době zaměřuje na výzkum textové variability a korpusovou analýzu diskurzu se zaměřením na online média. Ke konspiračním teoriím se dostává zprostředkovaně přes analýzu webových médií zastoupených v korpusu online různými segmenty (vedle mainstreamu a bulváru, jde zejm. o analýzu segmentu tzv. antisystémových či alternativních médií).

Více akcí

Kateřina Hlaváčová


je religionistka, ve svém výzkumu se zaměřuje na konspirační teorie v kontextu křesťanství a západního ezoterismu, je doktorandkou na Husitské teologické fakultě UK a garantem čísla Salve o konspiracích.

Více akcí

Zuzana Kostićová


je religionistka, zabývá se současnou alternativní spiritualitou, starými náboženství Mezoameriky a latinskoamerickými inspiracemi současné alternativní spirituality. V současnosti se zaměřuje zvláště na zkoumání rodících se doktrinálních rysů současné alternativní spirituality, včetně toho, jak se následně projevují v širší, spiritualitou ovlivněné populární kultuře a v médiích. Působí na Katedře religionistiky Husitské teologické fakulty UK.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Konspirace

čtvrtek 25. 5. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Revue Salve
Aktuální společenská témata

Konspirační teorie se v posledních letech staly významným společenským jevem, který vzbuzuje obavy a posiluje stav „rozdělené společnosti“. Nejedná se jen o soukromé přesvědčení jednotlivců, ale velkých skupin lidí; daří se jim i v křesťanském prostředí. Proč k tomuto nárůstu vlivu konspiračních teorií dochází? Kde mají původ hlavní konspirační teorie, kterým se v Čechách daří? Jak a jaké konspirace se šíří na sociálních sítích? S jakými dezinformacemi se pojí?


Moderuje: Matěj Senft

Hosté

Václav Cvrček


je lingivsta, zabývá se popisem češtiny zejm. s využitím rozsáhlých elektronických korpusů a kvantitativních metod. V letech 2013–2016 pracoval jako ředitel projektu Český národní korpus, od roku 2016 je zástupcem ředitele. Odborně se v poslední době zaměřuje na výzkum textové variability a korpusovou analýzu diskurzu se zaměřením na online média. Ke konspiračním teoriím se dostává zprostředkovaně přes analýzu webových médií zastoupených v korpusu online různými segmenty (vedle mainstreamu a bulváru, jde zejm. o analýzu segmentu tzv. antisystémových či alternativních médií).

Více akcí

Kateřina Hlaváčová


je religionistka, ve svém výzkumu se zaměřuje na konspirační teorie v kontextu křesťanství a západního ezoterismu, je doktorandkou na Husitské teologické fakultě UK a garantem čísla Salve o konspiracích.

Více akcí

Zuzana Kostićová


je religionistka, zabývá se současnou alternativní spiritualitou, starými náboženství Mezoameriky a latinskoamerickými inspiracemi současné alternativní spirituality. V současnosti se zaměřuje zvláště na zkoumání rodících se doktrinálních rysů současné alternativní spirituality, včetně toho, jak se následně projevují v širší, spiritualitou ovlivněné populární kultuře a v médiích. Působí na Katedře religionistiky Husitské teologické fakulty UK.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.