úterý
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Holokaust Romů a Sintů

Aktuální společenská témata

Holokaust Romů a Sintů ležel dlouho ve stínu holokaustu Židů. Podle nacistické ideologie však neměli právo na život ani Romové a Sintové, kteří stali také oběťmi systematického pronásledování a genocidy na základě „rasy“. V čem byl romský holokaust specifický? Jak probíhala jeho poválečná recepce? Došlo v tom, jak se česká společnost k problému staví, k nějakému vývoji?


Moderuje: Petr Vizina

Hosté

Renata Berkyová


je romistka, zabývá se poválečnými dějinami Romů se zvláštním zřetelem k připomínání obětí holokaustu v romských komunitách i mimo ně. Je doktorandskou sociálních dějin na Karlově Univerzitě, jako výzkumnice působí v Pražském fóru pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Více akcí

Kateřina Čapková


je historička, věnuje se zejména moderním židovským a romským dějinám ve 20. století. Působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde v roce 2016 založila Pražské fórum pro romské dějiny a externě přednáší na New York University v Praze a na FF UK.

Více akcí

Jana Horváthová


je historička, muzeoložka a etnografka, je ředitelkou Muzea romské kultury v Brně. Je mimo jiné editorkou jedinečné sbírky romských svědectví „…To jsou těžké vzpomínky“, jejichž první díl vyšel v roce 2021.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Holokaust Romů a Sintů

úterý 23. 5. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Aktuální společenská témata

Holokaust Romů a Sintů ležel dlouho ve stínu holokaustu Židů. Podle nacistické ideologie však neměli právo na život ani Romové a Sintové, kteří stali také oběťmi systematického pronásledování a genocidy na základě „rasy“. V čem byl romský holokaust specifický? Jak probíhala jeho poválečná recepce? Došlo v tom, jak se česká společnost k problému staví, k nějakému vývoji?


Moderuje: Petr Vizina

Hosté

Renata Berkyová


je romistka, zabývá se poválečnými dějinami Romů se zvláštním zřetelem k připomínání obětí holokaustu v romských komunitách i mimo ně. Je doktorandskou sociálních dějin na Karlově Univerzitě, jako výzkumnice působí v Pražském fóru pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Více akcí

Kateřina Čapková


je historička, věnuje se zejména moderním židovským a romským dějinám ve 20. století. Působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde v roce 2016 založila Pražské fórum pro romské dějiny a externě přednáší na New York University v Praze a na FF UK.

Více akcí

Jana Horváthová


je historička, muzeoložka a etnografka, je ředitelkou Muzea romské kultury v Brně. Je mimo jiné editorkou jedinečné sbírky romských svědectví „…To jsou těžké vzpomínky“, jejichž první díl vyšel v roce 2021.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.