Mezníky středoevropských řádových dějin | Programový cyklus

Mezníky středoevropských řádových dějin - Foltýn a hosté

Akce v rámci cyklu

středa
18. 4.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ODKAZ EXULANTŮ | České země jako útočiště řeholníků z bismarckovského Pruska

středa 18. 4. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Položíme-li si otázku, která osobnost v 19. století nejvíce ovlivnila příchod nových řeholních komunit do českých zemí, odpověď bude poněkud paradoxní. Nechtěným iniciátorem vzniku řady klášterů a řeholních ústavů se totiž stal německý kancléř Otto von Bismarck, který vypudil členy katolických řádů a kongregací z pruských území.

Hosté: Monica Šebová

zobrazit podrobnosti

středa
14. 3.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ | Přednáška o sekularizaci během osvícenství ve střední Evropě

středa 14. 3. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáška Jakuba Zouhara, autora knihy Česká dominikánská provincie v raném novověku.

Dramatické zrušení jezuitského řádu v Portugalsku a jeho koloniích zahájilo po polovině osmnáctého století vlnu rušení katolických řeholních institucí, která postupně zasáhla řadu evropských zemí a byla ukončena až v prvních desetiletích století následujícího.

Hosté: Jakub Zouhar

zobrazit podrobnosti

středa
15. 2.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SNAHY O OBNOVU ŘEHOLNÍ ŽIVOTA V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH | Role jezuitů, františkánů, dominikánů a dalších řádových institucí v období náboženských sporů na přelomu 16. a 17. století

středa 15. 2. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Další z přednášek z cyklu dějin klášterů ve střední Evropě, který probíhá pod vedením Mgr. Dušana Foltýna. Jako obvykle, ani tentokrát nebude chybět zajímavý host.

Hosté: Petr Regalát Beneš OFM, Dušan Foltýn

zobrazit podrobnosti

středa
14. 12.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ - REALITA A FIKCE | Dušan Foltýn a jeho host Ota Halama

středa 14. 12. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

V dějinách klášterů v českých zemích představují husitské bouře dobu první rozsáhlé sekularizace, nabývající v některých případech brutální násilné podoby.

Hosté: Dušan Foltýn, Ota Halama

zobrazit podrobnosti

středa
16. 11.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy | Tajemství úspěchu cisterciáckého řádu

středa 16. 11. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Kateřina Charvátová.

Hosté: Kateřina Charvátová, Dušan Foltýn

zobrazit podrobnosti

středa
19. 10.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Benediktini, bl. Vintíř a zrod křesťanské střední Evropy

středa 19. 10. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Petr Kubín.

Hosté: Dušan Foltýn, Petr Kubín

zobrazit podrobnosti