středa
14. 3.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ | Přednáška o sekularizaci během osvícenství ve střední Evropě

Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáška Jakuba Zouhara, autora knihy Česká dominikánská provincie v raném novověku.

Dramatické zrušení jezuitského řádu v Portugalsku a jeho koloniích zahájilo po polovině osmnáctého století vlnu rušení katolických řeholních institucí, která postupně zasáhla řadu evropských zemí a byla ukončena až v prvních desetiletích století následujícího.

Zanikly tisíce řádových domů, a zesvětštění se mnohdy nevyhnulo ani těm zbývajícím. Zdálo se, že svět klášterů ve své dosavadní podobě definitivně zanikl. Stranou nezůstala ani habsburská monarchie, nazývaná často „říší klášterů“. Jenom v samotné Praze byly uzavřeny téměř tři desítky klášterů a řádových kolejí.

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Jakub Zouhar


je český historik působící na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ | Přednáška o sekularizaci během osvícenství ve střední Evropě

středa 14. 3. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáška Jakuba Zouhara, autora knihy Česká dominikánská provincie v raném novověku.

Dramatické zrušení jezuitského řádu v Portugalsku a jeho koloniích zahájilo po polovině osmnáctého století vlnu rušení katolických řeholních institucí, která postupně zasáhla řadu evropských zemí a byla ukončena až v prvních desetiletích století následujícího.

Zanikly tisíce řádových domů, a zesvětštění se mnohdy nevyhnulo ani těm zbývajícím. Zdálo se, že svět klášterů ve své dosavadní podobě definitivně zanikl. Stranou nezůstala ani habsburská monarchie, nazývaná často „říší klášterů“. Jenom v samotné Praze byly uzavřeny téměř tři desítky klášterů a řádových kolejí.

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Jakub Zouhar


je český historik působící na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.