středa
15. 2.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SNAHY O OBNOVU ŘEHOLNÍ ŽIVOTA V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH | Role jezuitů, františkánů, dominikánů a dalších řádových institucí v období náboženských sporů na přelomu 16. a 17. století

Mezníky středoevropských řádových dějin

Další z přednášek z cyklu dějin klášterů ve střední Evropě, který probíhá pod vedením Mgr. Dušana Foltýna. Jako obvykle, ani tentokrát nebude chybět zajímavý host.

Po polovině šestnáctého století se zdálo, že slibnou budoucnost řeholí v českých zemích je schopno zajistit snad jedině Tovaryšstvo Ježíšovo, které díky tomu převazlo některé konventní budovy a majetky starších řádů. Například v Praze si jezuité za hlavní sídlo zvolili výhodně položený klementinský areál, který byli nuceni opustit dominikáni. Přesídlení císařského dvora ovšem vyvolalo v generálních představených zejména žebravých řádů zájem o obnovu, početní posílení či nové založení konventů v Praze. Kapucíni, františkáni, karmelitáni, dominikáni a další řeholníci přicházející z různých koutů Evropy se však setkávali s nedůvěrou nebo přímo nepřátelstvím nekatolické většiny obyvatel. Dlouhodobé napětí vyústilo v době pasovského vpádu v krvavé přepadení pražských klášterů.

Přednáška pořádaná ve výroční den smrti 14 pražských františkánských mučedníků připomene i oběti násilí z jiných řeholních komunit.

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Petr Regalát Beneš OFM


je františkán.

Více akcí

Dušan Foltýn


(*1966) je historik specializující se na kulturu a umění středověku, především na dějiny řádů a dějiny klášterní architektury. Je předním českým monasteriologem. Od roku 2002 pracuje v Centru medievistických studií Akademie věd české republiky a přednáší regionální historii na Pedagigcké fakultě UK.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SNAHY O OBNOVU ŘEHOLNÍ ŽIVOTA V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH | Role jezuitů, františkánů, dominikánů a dalších řádových institucí v období náboženských sporů na přelomu 16. a 17. století

středa 15. 2. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Mezníky středoevropských řádových dějin

Další z přednášek z cyklu dějin klášterů ve střední Evropě, který probíhá pod vedením Mgr. Dušana Foltýna. Jako obvykle, ani tentokrát nebude chybět zajímavý host.

Po polovině šestnáctého století se zdálo, že slibnou budoucnost řeholí v českých zemích je schopno zajistit snad jedině Tovaryšstvo Ježíšovo, které díky tomu převazlo některé konventní budovy a majetky starších řádů. Například v Praze si jezuité za hlavní sídlo zvolili výhodně položený klementinský areál, který byli nuceni opustit dominikáni. Přesídlení císařského dvora ovšem vyvolalo v generálních představených zejména žebravých řádů zájem o obnovu, početní posílení či nové založení konventů v Praze. Kapucíni, františkáni, karmelitáni, dominikáni a další řeholníci přicházející z různých koutů Evropy se však setkávali s nedůvěrou nebo přímo nepřátelstvím nekatolické většiny obyvatel. Dlouhodobé napětí vyústilo v době pasovského vpádu v krvavé přepadení pražských klášterů.

Přednáška pořádaná ve výroční den smrti 14 pražských františkánských mučedníků připomene i oběti násilí z jiných řeholních komunit.

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Petr Regalát Beneš OFM


je františkán.

Více akcí

Dušan Foltýn


(*1966) je historik specializující se na kulturu a umění středověku, především na dějiny řádů a dějiny klášterní architektury. Je předním českým monasteriologem. Od roku 2002 pracuje v Centru medievistických studií Akademie věd české republiky a přednáší regionální historii na Pedagigcké fakultě UK.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.