středa
19. 10.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Benediktini, bl. Vintíř a zrod křesťanské střední Evropy

Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Petr Kubín.

Pád avarského kaganátu otevřel cestu k postupné christianizaci západoslovanských území. Mezi misionáři, kteří se na ní podíleli, zaujali již během 9. století přední místo benediktini. K definitivnímu začlenění střední Evropy do západokřesťanského kulturního okruhu došlo ovšem až na přelomu tisíciletí, kdy k již christianizovanému českému státu přibyla dvě nová křesťanská království – Polsko a Uhry. I v tomto obdobní sehráli klíčovou úlohu černí mniši. K benediktinům, jejichž osudy ztělesňují nově vznikající kulturní jednotu střední Evropy založenou na křesťanských základech, patřil i blahoslavený Vintíř. Pozoruhodný příběh aristokrata, který si zvolil život poustevníka, propojuje Německo a České země s dnešním Maďarskem, kde je vintířovský kult v benediktinském prostředí dosud velmi živý.

Hosté

Dušan Foltýn


(*1966) je historik specializující se na kulturu a umění středověku, především na dějiny řádů a dějiny klášterní architektury. Je předním českým monasteriologem. Od roku 2002 pracuje v Centru medievistických studií Akademie věd české republiky a přednáší regionální historii na Pedagigcké fakultě UK.

Více akcí

Petr Kubín


(*1967) působí jako odborný asistent pro církevní dějiny na Katolické teologické fakultě UK. Badatelsky se specializuje na středověkou hagiografii, kult svatých a svatořečení. Je autor knihy Sedm přemyslovských kul­tů.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Benediktini, bl. Vintíř a zrod křesťanské střední Evropy

středa 19. 10. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Petr Kubín.

Pád avarského kaganátu otevřel cestu k postupné christianizaci západoslovanských území. Mezi misionáři, kteří se na ní podíleli, zaujali již během 9. století přední místo benediktini. K definitivnímu začlenění střední Evropy do západokřesťanského kulturního okruhu došlo ovšem až na přelomu tisíciletí, kdy k již christianizovanému českému státu přibyla dvě nová křesťanská království – Polsko a Uhry. I v tomto obdobní sehráli klíčovou úlohu černí mniši. K benediktinům, jejichž osudy ztělesňují nově vznikající kulturní jednotu střední Evropy založenou na křesťanských základech, patřil i blahoslavený Vintíř. Pozoruhodný příběh aristokrata, který si zvolil život poustevníka, propojuje Německo a České země s dnešním Maďarskem, kde je vintířovský kult v benediktinském prostředí dosud velmi živý.

Hosté

Dušan Foltýn


(*1966) je historik specializující se na kulturu a umění středověku, především na dějiny řádů a dějiny klášterní architektury. Je předním českým monasteriologem. Od roku 2002 pracuje v Centru medievistických studií Akademie věd české republiky a přednáší regionální historii na Pedagigcké fakultě UK.

Více akcí

Petr Kubín


(*1967) působí jako odborný asistent pro církevní dějiny na Katolické teologické fakultě UK. Badatelsky se specializuje na středověkou hagiografii, kult svatých a svatořečení. Je autor knihy Sedm přemyslovských kul­tů.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.