středa
18. 4.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ODKAZ EXULANTŮ | České země jako útočiště řeholníků z bismarckovského Pruska

Mezníky středoevropských řádových dějin

Položíme-li si otázku, která osobnost v 19. století nejvíce ovlivnila příchod nových řeholních komunit do českých zemí, odpověď bude poněkud paradoxní. Nechtěným iniciátorem vzniku řady klášterů a řeholních ústavů se totiž stal německý kancléř Otto von Bismarck, který vypudil členy katolických řádů a kongregací z pruských území.

Proud exulantů a zejména exulantek, vedle Němek často též Polek, vyvolal vlnu fundací vzdělávacích a charitativních ústavů, které pokračovaly v činnosti i po odeznění „kulturního boje“. Ačkoliv většina těchto institucí nepřečkala politické zvraty první poloviny 20. století, zanechaly po sobě pozoruhodné kulturní dědictví. Jeho nejdůležitější součást představují sakrální stavby a umělecká díla vytvořené beuronskými benediktiny z kláštera Na Slovanech.

Vstupné dobrovolné.

Více najdete na www.beuron.cz

Hosté

Monica Šebová


je předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ODKAZ EXULANTŮ | České země jako útočiště řeholníků z bismarckovského Pruska

středa 18. 4. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Mezníky středoevropských řádových dějin

Položíme-li si otázku, která osobnost v 19. století nejvíce ovlivnila příchod nových řeholních komunit do českých zemí, odpověď bude poněkud paradoxní. Nechtěným iniciátorem vzniku řady klášterů a řeholních ústavů se totiž stal německý kancléř Otto von Bismarck, který vypudil členy katolických řádů a kongregací z pruských území.

Proud exulantů a zejména exulantek, vedle Němek často též Polek, vyvolal vlnu fundací vzdělávacích a charitativních ústavů, které pokračovaly v činnosti i po odeznění „kulturního boje“. Ačkoliv většina těchto institucí nepřečkala politické zvraty první poloviny 20. století, zanechaly po sobě pozoruhodné kulturní dědictví. Jeho nejdůležitější součást představují sakrální stavby a umělecká díla vytvořené beuronskými benediktiny z kláštera Na Slovanech.

Vstupné dobrovolné.

Více najdete na www.beuron.cz

Hosté

Monica Šebová


je předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.