čtvrtek
27. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MARTIN LUTHER EKUMENICKY | Finále středověké zbožnosti

„Jak najdu milostivého Boha?“ Otázka, která zasáhla Lutherovo srdce a stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. Teologie pro něj nebyla akademickou záležitostí, ale zápasem o sebe sama. A tento zápas byl zápasem o Boha a s Bohem. Benedikt XVI., Erfurt, 23. září 2011.

Přednáška a debatní večer inspirovaný právě vydaným pozoruhodným portrétem Martina Luthera, který vychází u příležitosti velkého výročí reformace (1517 – 2017). Jaké byly jeho duchovní kořeny? Jaké měl vzdělání a na čem stavěl svůj duchovní život? Nebyl spíš reformátorem zbožnosti a pastýřem duší než kritikem nešvarů či napravovatelem církevních pořádků? Prof. Vokoun ve své publikaci čerpá ze solidních pramenů a odborné literatury, a přitom píše esejistickou formou, což knize dodává čtivost a přístupnost pro široké spektrum čtenářů. S užitkem si i přečte akademik, který se zabývá teologií či religionistikou, ale i každý křesťan, který chce obnovit svou víru či „teologii srdce“ ze stejných zdrojů, z jakých čerpal sám Luther.

Moderuje: Pavel Mareš

Hosté

Petr Hlaváček


je docent na FF UK, jeho oborem zájmu je historie kulturních a náboženských dějin středověku a raného novověku, ale též problematika národního mesianismu a evropské identity.

Více akcí

Robert Svatoň


je odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTT UP v Olomouci, kde vyučuje Ekumenickou teologii. Zabývá se vztahy mezi církvemi a tradicemi křesťanského Západu.

Více akcí

Jaroslav Vokoun


je evangelický duchovní a teolog, zabývá se ekumenismem a dynamikou církevní tradice, rovněž postavou Martina Luthera. Je profesorem na TF JČU v Českých Budějovicích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

MARTIN LUTHER EKUMENICKY | Finále středověké zbožnosti

čtvrtek 27. 4. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

„Jak najdu milostivého Boha?“ Otázka, která zasáhla Lutherovo srdce a stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. Teologie pro něj nebyla akademickou záležitostí, ale zápasem o sebe sama. A tento zápas byl zápasem o Boha a s Bohem. Benedikt XVI., Erfurt, 23. září 2011.

Přednáška a debatní večer inspirovaný právě vydaným pozoruhodným portrétem Martina Luthera, který vychází u příležitosti velkého výročí reformace (1517 – 2017). Jaké byly jeho duchovní kořeny? Jaké měl vzdělání a na čem stavěl svůj duchovní život? Nebyl spíš reformátorem zbožnosti a pastýřem duší než kritikem nešvarů či napravovatelem církevních pořádků? Prof. Vokoun ve své publikaci čerpá ze solidních pramenů a odborné literatury, a přitom píše esejistickou formou, což knize dodává čtivost a přístupnost pro široké spektrum čtenářů. S užitkem si i přečte akademik, který se zabývá teologií či religionistikou, ale i každý křesťan, který chce obnovit svou víru či „teologii srdce“ ze stejných zdrojů, z jakých čerpal sám Luther.

Moderuje: Pavel Mareš

Hosté

Petr Hlaváček


je docent na FF UK, jeho oborem zájmu je historie kulturních a náboženských dějin středověku a raného novověku, ale též problematika národního mesianismu a evropské identity.

Více akcí

Robert Svatoň


je odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTT UP v Olomouci, kde vyučuje Ekumenickou teologii. Zabývá se vztahy mezi církvemi a tradicemi křesťanského Západu.

Více akcí

Jaroslav Vokoun


je evangelický duchovní a teolog, zabývá se ekumenismem a dynamikou církevní tradice, rovněž postavou Martina Luthera. Je profesorem na TF JČU v Českých Budějovicích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.