středa
29. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

Debatní setkání nad novou knihou Pavly Melkové Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody nebude jen o této nezvyklé publikaci, u jejíhož vzniku se sešla architektka, která se dlouhodobě zajímá o umění, praxi i teorii, a umělec, jehož bytostným celoživotním zájmem je prostor a který vedle toho všeho ještě vede prestižní Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích.

Budeme se autorů ptát, jaká témata je dnes nejvíce zajímají, jakým aktuálním úkolům se právě věnují a kde spatřují akutní problematické momenty u daného tématu.

Pokusíme se také alespoň trochu rozkrýt vztah mezi uměním, prostorem, jeho tvůrcem a divákem. Pokusíme se formulovat jaké možnosti tato “mezioborová interakce” může jednotlivému člověku nabízet. Stranou samozřejmě nezůstane ani široká společenská relevance uměleckého díla: Veřejný prostor, péče o veřejnou debatu je totiž dalším společným jmenovatelem obou autorů.

U příležitosti debatního setkání bude v prostoru foyeru D8 krátkodobě instalován jeden Škodův obraz, a to nejen jako připomínka, že ani sebelepší publikace setkání s uměleckým dílem tváří v tvář nenahradí.

Moderuje: Norbert Schmidt

Hosté

Pavla Melková


je architektka a teoretička architektury. Od roku 2011 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT, a zároveň od roku 1996 působí v architektonickém ateliéru MCA, který založila spolu s doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem. Je kurátorkou letošní ročenky architektury.

Více akcí

Michal Škoda


je umělec a kurátor – zprostředkovatel současného umění a architektury zároveň. Vedle své autorské tvorby vede od roku 1997 Galerii současného umění a architektury Domu umění města České Budějovice, kde hostí přední domácí i zahraniční umělce i architekty. Těžištěm jeho zájmu je prostor. V současnosti probíhá výstava jeho volné tvorby v GHMP Zámek Troja.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

středa 29. 3. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Debatní setkání nad novou knihou Pavly Melkové Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody nebude jen o této nezvyklé publikaci, u jejíhož vzniku se sešla architektka, která se dlouhodobě zajímá o umění, praxi i teorii, a umělec, jehož bytostným celoživotním zájmem je prostor a který vedle toho všeho ještě vede prestižní Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích.

Budeme se autorů ptát, jaká témata je dnes nejvíce zajímají, jakým aktuálním úkolům se právě věnují a kde spatřují akutní problematické momenty u daného tématu.

Pokusíme se také alespoň trochu rozkrýt vztah mezi uměním, prostorem, jeho tvůrcem a divákem. Pokusíme se formulovat jaké možnosti tato “mezioborová interakce” může jednotlivému člověku nabízet. Stranou samozřejmě nezůstane ani široká společenská relevance uměleckého díla: Veřejný prostor, péče o veřejnou debatu je totiž dalším společným jmenovatelem obou autorů.

U příležitosti debatního setkání bude v prostoru foyeru D8 krátkodobě instalován jeden Škodův obraz, a to nejen jako připomínka, že ani sebelepší publikace setkání s uměleckým dílem tváří v tvář nenahradí.

Moderuje: Norbert Schmidt

Hosté

Pavla Melková


je architektka a teoretička architektury. Od roku 2011 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT, a zároveň od roku 1996 působí v architektonickém ateliéru MCA, který založila spolu s doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem. Je kurátorkou letošní ročenky architektury.

Více akcí

Michal Škoda


je umělec a kurátor – zprostředkovatel současného umění a architektury zároveň. Vedle své autorské tvorby vede od roku 1997 Galerii současného umění a architektury Domu umění města České Budějovice, kde hostí přední domácí i zahraniční umělce i architekty. Těžištěm jeho zájmu je prostor. V současnosti probíhá výstava jeho volné tvorby v GHMP Zámek Troja.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.