středa
10. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O VYKOUPENÍ | Charles Journet

Dominikánský knižní salón

Bůh, sám o sobě absolutně nezranitelný, je nevýslovně zranitelný v lásce, kterou k nám chová. Jak často slyšíme výhrady vůči Bohu, který se lhostejně dívá z nebe na zlo a není ochoten zasáhnout. Kristus na kříži ukazuje tvář Boha, který „trpí“ s námi – a mnohem víc než my – vším tím zlem, které na nás doléhá.


Hosté

Štěpán Filip OP


je český dominikán, filosof a teolog.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PROMLUVY O VYKOUPENÍ | Charles Journet

středa 10. 4. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Bůh, sám o sobě absolutně nezranitelný, je nevýslovně zranitelný v lásce, kterou k nám chová. Jak často slyšíme výhrady vůči Bohu, který se lhostejně dívá z nebe na zlo a není ochoten zasáhnout. Kristus na kříži ukazuje tvář Boha, který „trpí“ s námi – a mnohem víc než my – vším tím zlem, které na nás doléhá.


Hosté

Štěpán Filip OP


je český dominikán, filosof a teolog.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.