Ondřej Koupil

je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

Související akce

středa
11. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Láska k literatuře a touha po Bohu | Jean Leclercq

středa 11. 10. 2023 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Hledat Boha, quaerere Deum – tato jediná podstatná touha středověkých mnichů křesťanského Západu stála u zrodu západní monastické kultury a teologie. Hledání Boha, který lidem daroval své Slovo, nutně vyžaduje kulturu slova, a zahrnuje tedy i lásku k literatuře, ke slovu. Přenesme se na chvíli do středověkých klášterů, škol a knihoven, jež utvářely rozum a prohlubovaly víru, poskytovaly slova pro modlitbu a umožňovaly zahlédnout Slovo uprostřed slov.

Hosté: Ondřej Koupil

zobrazit podrobnosti

středa
13. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ROZMLUVY 11–14 | Jan Cassianus

středa 13. 11. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Starověká křesťanská literatura je stále mladá a svěží. A takové jsou i Cassianovy Rozmluvy, plné moudrosti a inspirace pro každou dobu. Jejich prostřednictvím se můžeme zaposlouchat do vyprávění mistrů egyptského mnišství o duchovním životě a Boží milosti.

Hosté: Ondřej Koupil

zobrazit podrobnosti

středa
27. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

středa 27. 9. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible (outerý Svatého týdne).

Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Hosté: Jiří M. Havlík, Ondřej Koupil

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
6. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ | o jazyce liturgie

čtvrtek 6. 4. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Zavedení národních jazyků do liturgie s sebou přineslo nové otázky: Máme při liturgii mluvit, běžným, srozumitelným jazykem, nebo slavená tajemství spásy vyžadují specifický posvátný jazyk? Na jaké problémy narážíme při překladu liturgických textů? Je pro náš život z víry důležité, abychom liturgickým textům rozuměli? Nevyplývá důraz na srozumitelnost z příliš racionalistického pojetí liturgie, které nenechává prostor pro tajemství?

Hosté: Ondřej Koupil, David Vopřada

zobrazit podrobnosti

středa
13. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL... | svatý Augustin znovu česky

středa 13. 1. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Čím biskup z Hippony oslovuje současného člověka? Jak inspiruje současné myšlení? Doceňujeme jeho pronikavý intelekt, důraz na niternost, svobodu a lásku k Bohu i člověku jako vztah?

Hosté: Ondřej Koupil, Václav Ventura, David Vopřada

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti