středa
13. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL... | svatý Augustin znovu česky

Čím biskup z Hippony oslovuje současného člověka? Jak inspiruje současné myšlení? Doceňujeme jeho pronikavý intelekt, důraz na niternost, svobodu a lásku k Bohu i člověku jako vztah?

Během podzimu 2015 vyšly dva nové překlady slavné osobnosti křesťanských dějin: v nakladatelství Krystal OP svazek Augustinových Vánočních promluv a v Karmelitánském nakladatelství nový překlad jeho nejslavnějšího díla – Vyznání. Na debatě se znalci Augustinova díla, s patrology i překladateli, budeme diskutovat o tom, proč jsou Augustinovy texty živou vodou pro současné myšlení, i o tom, v čem může být jeho duchovní zápolení oporou nám na začátku 21. století.

Moderuje: Ludvík Grundman OP

Hosté

Ondřej Koupil


je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

Více akcí

Václav Ventura


je řeckokatolický kněz, patrolog, vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autor rozsáhlého trojdílného kompendia Spiritualita křesťanského mnišství.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL... | svatý Augustin znovu česky

středa 13. 1. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Čím biskup z Hippony oslovuje současného člověka? Jak inspiruje současné myšlení? Doceňujeme jeho pronikavý intelekt, důraz na niternost, svobodu a lásku k Bohu i člověku jako vztah?

Během podzimu 2015 vyšly dva nové překlady slavné osobnosti křesťanských dějin: v nakladatelství Krystal OP svazek Augustinových Vánočních promluv a v Karmelitánském nakladatelství nový překlad jeho nejslavnějšího díla – Vyznání. Na debatě se znalci Augustinova díla, s patrology i překladateli, budeme diskutovat o tom, proč jsou Augustinovy texty živou vodou pro současné myšlení, i o tom, v čem může být jeho duchovní zápolení oporou nám na začátku 21. století.

Moderuje: Ludvík Grundman OP

Hosté

Ondřej Koupil


je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

Více akcí

Václav Ventura


je řeckokatolický kněz, patrolog, vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autor rozsáhlého trojdílného kompendia Spiritualita křesťanského mnišství.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.