čtvrtek
7. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE | Mariina role v církvi

Rozpravy u dominikánů

„Hle, Matka tvá!“ Tato Ježíšova slova z kříže učedníku Janovi na sebe vztáhla celá církev a považuje Marii za svou matku. Současně je však Panna Maria součástí vykoupeného Božího lidu, na které se dílo spásy mimořádným způsobem naplnilo. Co Mariino mateřství ve vztahu k církvi znamená? Jaký je vztah mezi Kristem – hlavou a Marií – matkou? Jaké místo by měla zaujímat autentická mariánská úcta v našem životě?


Hosté

Kateřina Brichcínová


je doktorandkou Teologické fakulty JU a redaktorkou regionálního studia radia Proglas v Českých Budějovicích.

Více akcí

Jan Houkal


je farář u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

MATKA BOŽÍ, MATKA CÍRKVE | Mariina role v církvi

čtvrtek 7. 5. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

„Hle, Matka tvá!“ Tato Ježíšova slova z kříže učedníku Janovi na sebe vztáhla celá církev a považuje Marii za svou matku. Současně je však Panna Maria součástí vykoupeného Božího lidu, na které se dílo spásy mimořádným způsobem naplnilo. Co Mariino mateřství ve vztahu k církvi znamená? Jaký je vztah mezi Kristem – hlavou a Marií – matkou? Jaké místo by měla zaujímat autentická mariánská úcta v našem životě?


Hosté

Kateřina Brichcínová


je doktorandkou Teologické fakulty JU a redaktorkou regionálního studia radia Proglas v Českých Budějovicích.

Více akcí

Jan Houkal


je farář u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.