čtvrtek
19. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NIKDO NENÍ DOKONALÝ | povolání ke svatosti

Rozpravy u dominikánů

„Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19, 2). Není to příliš vysoká laťka? Není troufalé brát si samotného Boha za měřítko a vzor? Svatost pro několik málo vyvolených, od Boha vybranou elitu – proč ne. Ale co běžní smrtelníci?

V čem spočívá svatost, proč je povoláním každého křesťana a jak o ni usilovat, to je téma dalšího večera Rozprav o církvi.


Hosté

Ludvík Dřímal


je pastorální teolog. Vystudoval bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, v 90. letech získal doktorát na Papežské salesiánské universitě v Římě. Specializuje se na katechetiku, působí na CMTF v Olomouci a KTF v Praze.

Více akcí

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

NIKDO NENÍ DOKONALÝ | povolání ke svatosti

čtvrtek 19. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

„Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19, 2). Není to příliš vysoká laťka? Není troufalé brát si samotného Boha za měřítko a vzor? Svatost pro několik málo vyvolených, od Boha vybranou elitu – proč ne. Ale co běžní smrtelníci?

V čem spočívá svatost, proč je povoláním každého křesťana a jak o ni usilovat, to je téma dalšího večera Rozprav o církvi.


Hosté

Ludvík Dřímal


je pastorální teolog. Vystudoval bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, v 90. letech získal doktorát na Papežské salesiánské universitě v Římě. Specializuje se na katechetiku, působí na CMTF v Olomouci a KTF v Praze.

Více akcí

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.