čtvrtek
12. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SYNOD O RODINĚ | očima papežského teologa

Církev se snaží hlásat „evangelium o rodině“, přesto však mají mnozí katolíci pocit, že jim spíše ukládá neúnosná břemena. V posledních desetiletích církev sice formulovala velmi hlubokou teologii manželství, na druhou stranu se konkrétní požadavky katolické morálky mnohým stále více jeví jako z jiného světa. Proč tomu tak je a co s tím?

V rámci debatního večera se nechceme jen vracet k synodu o rodině, ale především otevřít obecnější otázky: Proč je nauka církve o manželství tak obtížně přijímána, a to i praktikujícími katolíky? Jak může církev konkrétně podpořit rodiny? Nevyhneme se ani otázce rozvedených a znovu sezdaných, kde synod u jedněch vyvolal očekávání, že papež František konečně všechno změní, u jiných zase obavy z morálního laxismu a rozdělení v církvi. Jak smířit učení evangelia o nerozlučitelnosti manželství a milosrdenství vůči lidem v často pohnutých životních situacích?

Překlad z polštiny bude zajištěn.

Hosté

Wojciech Giertych


je polský dominikán. Doktor morální teologie, přednášel v Krakově a na papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě. Od roku 1998 působil v generální radě dominikánského řádu, v roce 2005 jej Benedikt XVI. jmenoval teologem papežského domu a tuto službu plní dosud.

Více akcí

Jindřich Šrajer


docent na katedře etiky, psychologie a charitativní práce na TF JU v Českých Budějovicích, věnuje se teologické etice, etice manželství a rodiny, křesťanské sociální etice a sociálnímu učení katolické církve.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SYNOD O RODINĚ | očima papežského teologa

čtvrtek 12. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Církev se snaží hlásat „evangelium o rodině“, přesto však mají mnozí katolíci pocit, že jim spíše ukládá neúnosná břemena. V posledních desetiletích církev sice formulovala velmi hlubokou teologii manželství, na druhou stranu se konkrétní požadavky katolické morálky mnohým stále více jeví jako z jiného světa. Proč tomu tak je a co s tím?

V rámci debatního večera se nechceme jen vracet k synodu o rodině, ale především otevřít obecnější otázky: Proč je nauka církve o manželství tak obtížně přijímána, a to i praktikujícími katolíky? Jak může církev konkrétně podpořit rodiny? Nevyhneme se ani otázce rozvedených a znovu sezdaných, kde synod u jedněch vyvolal očekávání, že papež František konečně všechno změní, u jiných zase obavy z morálního laxismu a rozdělení v církvi. Jak smířit učení evangelia o nerozlučitelnosti manželství a milosrdenství vůči lidem v často pohnutých životních situacích?

Překlad z polštiny bude zajištěn.

Hosté

Wojciech Giertych


je polský dominikán. Doktor morální teologie, přednášel v Krakově a na papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě. Od roku 1998 působil v generální radě dominikánského řádu, v roce 2005 jej Benedikt XVI. jmenoval teologem papežského domu a tuto službu plní dosud.

Více akcí

Jindřich Šrajer


docent na katedře etiky, psychologie a charitativní práce na TF JU v Českých Budějovicích, věnuje se teologické etice, etice manželství a rodiny, křesťanské sociální etice a sociálnímu učení katolické církve.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.