čtvrtek
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROSTÍ VĚŘÍCÍ? | laici v církvi

Rozpravy u dominikánů

Pod pojmem církev si mnoho lidí představí na prvním místě její hierarchii. Laici jsou v tomto pohledu vnímáni jako „prostí věřící“; pouhý objekt péče pastýřů církve, případně příjemce „servisu“, který církev nabízí. Lumen Gentium však v perspektivě církve jako Božího lidu připomíná, že všichni pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (LG 10).

V první části večera se zaměříme na teologii laikátu. Co znamená všeobecné kněžství všech pokřtěných, jak chápat jeho vztah ke služebnému kněžství duchovních a jak ono všeobecné kněžství prožívat v každodenním životě. V druhé části večera bychom rádi otevřeli debatu o konkrétních způsobech uplatnění laiků v životě církve: kde je jejich nenahraditelné místo, jak by měla vypadat spolupráce kněží a laiků, jakým způsobem by se laici měli zapojovat do řízení církve.

Hosté

Irenej Fintor


je převor dominikánského konventu v Košicích.

Více akcí

Tomáš Machula


je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PROSTÍ VĚŘÍCÍ? | laici v církvi

čtvrtek 5. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Pod pojmem církev si mnoho lidí představí na prvním místě její hierarchii. Laici jsou v tomto pohledu vnímáni jako „prostí věřící“; pouhý objekt péče pastýřů církve, případně příjemce „servisu“, který církev nabízí. Lumen Gentium však v perspektivě církve jako Božího lidu připomíná, že všichni pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (LG 10).

V první části večera se zaměříme na teologii laikátu. Co znamená všeobecné kněžství všech pokřtěných, jak chápat jeho vztah ke služebnému kněžství duchovních a jak ono všeobecné kněžství prožívat v každodenním životě. V druhé části večera bychom rádi otevřeli debatu o konkrétních způsobech uplatnění laiků v životě církve: kde je jejich nenahraditelné místo, jak by měla vypadat spolupráce kněží a laiků, jakým způsobem by se laici měli zapojovat do řízení církve.

Hosté

Irenej Fintor


je převor dominikánského konventu v Košicích.

Více akcí

Tomáš Machula


je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.