Damián Němec OP

dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Související akce

čtvrtek
14. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

čtvrtek 14. 3. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Bolestné téma, kterému se nebude moci vyhnout ani česká církev, a proto považujeme za potřebné se alespoň pokusit tuto otázku reflektovat. Co se zahrnuje pojem sexuálního zneužívání? Jak rozsáhlý je to problém? Čím je specifické zneužívání v církvi oproti jiným prostředím, kde k němu dochází? Kdo jsou oběti a jakým způsobem jim lze pomoci? Kdo jsou agresoři a jakým způsobem s nimi pracovat? Existuje účinná prevence zneužívání? Jakým způsobem se s případy zneužívání v církvi nakládá a jak by se s nimi nakládat mělo?

Hosté: Marek Drábek OPræm, Damián Němec OP

zobrazit podrobnosti

úterý
7. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

AMORIS LÆTITIA | úvahy nad osmou kapitolou

úterý 7. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

Hosté: Justin Dvorský, Damián Němec OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
18. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KATOLICKÝ ROZVOD?

čtvrtek 18. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Papež katolíkům zjednodušil rozvody – takové titulky jsme mohli číst v novinách na podzim loňského roku. Co ale skutečně přinášejí změny v manželském právu, zavedené papežem Františkem? Posouvá se církev k akceptování rozvodů de facto? Jak k otázkám prohlášení neplatnosti manželství přistupovat pastoračně? Jak má církev po vzoru papeže prokazovat více milosrdenství a přitom zůstat pravdivou?

Hosté: Damián Němec OP, Aleš Opatrný

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
4. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LIDE MŮJ... | Boží lid ve Starém i Novém zákoně

čtvrtek 4. 12. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Boží lid je asi nejpoužívanější obraz církve po Druhém vatikánském koncilu. Obraz je to starobylý, ale po staletích zdůrazňování hierarchické struktury církve pro někoho podezřele zavání protestantismem. Co důležitého nám obraz Božího lidu říká o povaze církve? Co v něm naopak nezaznívá?

Hosté: Vojtěch Brož, Damián Němec OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

čtvrtek 30. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Naše současná společnost pochybuje o reálné, existenciální možnosti manželství, či alespoň úspěšného manželství. Zato o právní a morální možnosti manželství rozvést nepochybuje snad nikdo. „Rozvedla“ se dnes společnost s manželstvím jako takovým?

Hosté: Antonín Krasucki OP, Damián Němec OP

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
18. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

FENOMÉN VATIKÁN | O tajemstvích nejmenšího státu

čtvrtek 18. 10. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Výzvy paměti

Vatikán je znám jako vůbec nejmenší existující stát. Jde však také o stát velmi specifický a někteří ho rádi označují za stát, ne snad nejmocnější, avšak rozhodně velmi vlivný a zejména bohatý.

Hosté: Damián Němec OP, Jaroslav Šebek, Pavel Vošalík

zobrazit podrobnosti